Novou zámeckou sezónu odstartovalo na nádvoří zámku slavnostní odhalení kopie plastiky koňské hlavy nad vchodem do zámecké konírny. Plastika zmizela z objektu v poválečných letech a do zámku se již nevrátila. Replika busty byla vytvořena formou fotogrammetrie na podkladě fotografií a 3D model byl vytištěn na 3D tiskárně. Hlava koně nad konírnou se používala nejen jako informace, že jsou zde ustájeny koně, ale i v případě požáru sloužila jako upozornění, že tady je nutné provádět záchranu nejdříve. Koně byli bráni jako vzácný majetek.

Součástí akce bylo otevření výstavy s názvem Pozdrav z Veltrus, která je instalována v infocentru u brány do zámeckého parku a návštěvníci si mohli prohlédnout čas starých pohlednic zámku a parku Veltrus a dobových artefaktů sběratele Kamila K. Brzáka. Výstava je návratem do doby pera, kalamáře a staré Remingtonky, což jsou první sériově vyráběné psací stroje, a pohledem do života na sklonku 19. a začátku 20 století prostřednictvím dopisnic a korespondence tehdejších návštěvníků Veltrus. Expozici v infocentru je možné shlédnout do konce března každý den kromě pondělí od 10 do 12 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin.

Po krátké přestávce se v severozápadním křídle zámku pro veřejnost otvírá okruh s názvem Aristokracie začátek konce a v zimních měsících se prohlídky uskuteční zatím jen o víkendových dnech.