Rozdíl oproti běžnému domovu seniorů nezasvěcený návštěvník postřehne stěží; zvláště když řada poskytovatelů oba typy pobytových sociálních služeb zajišťuje současně. A mezi jejich pokoji není vidět podstatný rozdíl; stejně jako u společenských místností; ty někdy bývají i společné. Překvapit mohou vstupní dveře. Jejich typickou součástí bývá číselná klávesnice, na niž je třeba naťukat správný kód, aby se dveře otevřely. S návodem hned vedle. Třeba: napište, jaký máme aktuální rok. Kdo zvládne vymačkat 2021, snadno projde; měl by se umět také v pořádku vrátit. Kdo ne, nemůže jít ven bez dohledu. Ano, tahle klávesnice není na vnější straně dveří, aby blokovala vstup. Najdete ji zevnitř.

Vyšší nároky na personál

DZR jsou určeny pro klienty se sníženou soběstačností kvůli postižení Alzheimerem, stařeckou demencí nebo obtížemi s podobnými projevy, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Takových lidí přibývá, a to nejen v souvislosti se stárnutím populace; obtíže se častěji objevují i u mladších seniorů. Roste tak potřeba těchto domovů. Některé nově vznikající, zvlášť zřizované soukromými provozovateli, jsou budovány přímo jako Alzheimercentra; řada dalších reaguje převáděním části kapacit domovů seniorů právě na DZR. Třeba Domov seniorů Uhlířské Janovice upozorňuje na svém webu, že od letošního roku poskytuje pouze službu DZR.

A jeho ředitel Václav Váňa Deníku potvrdil, že od ledna je jako domov se zvláštním režimem využíváno všech 154 lůžek; s tím souviselo i navýšení úvazku zdravotní sestry o 1,5 a přijetí dalších pracovníků: jak aktivizačních, tak do přímé péče.

Právě v přerodu domovů seniorů v DZR vidí ředitel trend, který se stále intenzivněji bude uplatňovat i jinde – a naopak význam tradičních domovů seniorů bude klesat. „Základní zdravotní problémy dokáže saturovat domácí pečovatelská služba – a existuje i domácí zdravotnická péče. Myslím, že ústavní péče se do budoucna bude soustřeďovat právě na klienty s psychiatrickou diagnózou nebo Alzheimerovou chorobou,“ míní.

Přesto zůstávají žádosti o pobytové služby, jimž z kapacitních důvodů nelze vyhovět – podle Váňových slov jich jen v Uhlířských Janovicích evidují vyšší desítky. Že navyšování kapacit stále nestačí, vyplynulo i z odpovědí zástupců dalších oslovených domovů na dotaz Deníku. Takzvaný převis žádostí je někdy i výrazný.

Deníku to potvrdil také krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). Nicméně: nabídka se zlepšuje. „Kapacity se ve středních Čechách navyšují,“ konstatoval – s upozorněním na razantní nárůst v letošním roce (o 70 míst) a v tom příštím (o 274). Proti roku 2016 jich bude v příštím roce o 492 více; celkem 1817.

„Udělat změnu v síti není jen papírový proces,“ upozornil radní s tím, že pamatovat je třeba i na zabezpečení a zajištění personálu. Toho DZR potřebují o něco více – a jsou tu i jiné odlišnosti. Hlavně vyšší nároky na odbornost, ale i psychickou odolnost. „My chystáme výstavbu jednoho domova v Dobříši, kde se také počítá s kombinací služeb domova seniorů a DZR,“ řekl Deníku Hrabánek. „Nyní připravujeme projektovou dokumentaci,“ konstatoval.

Upravit klášter? Zatím ne

Prozatím jinou cestu než převádění části kapacit domova seniorů volí Domov Rožďalovice, kde z celkem 190 klientů je nyní v DZR 68. Ředitelka Jana Příhodová Deníku vysvětlila, že vedle rozšíření zvláštního režimu o jeden pokoj se daří využívat ošetřovatelská lůžka, na něž jsou přemístěni nechodící klienti z DZR; ti mohou pobývat mimo uzavřený prostor. Vedení domova, který působí v bývalém zámku a v někdejším klášteře, už však uvažovalo o možné úpravě celého kláštera na DZR.

„Zatím je to úvaha, na kterou by došlo, pokud by bylo skutečně příliš málo lůžek a zřizovatel by dal souhlas,“ řekla Příhodová Deníku. „Máme ale klienty; náběh by byl pozvolný,“ upozornila, že takový kok by nepředstavoval okamžité řešení. A aktuálně prý není ani na pořadu dne. Návrhy případných změn v klášteře už ale vedení domova má: vedle kódovaných dveří by šlo o zabezpečení výtahu, oddělení klientů úpravami vnitřních prostor či uzpůsobení společenských místností jejich potřebám. Či možné změny výstupu na zahradu.

Kapacita domovů se zvláštním režimem ve Středočeském kraji
- Rok 2016: 1325 lůžek
- Rok 2017: 1363 lůžka – meziroční změna: +38
- Rok 2018: 1339 lůžek – meziroční změna: -24
- Rok 2019: 1438 lůžek – meziroční změna: +99
- Rok 2020: 1473 lůžka – meziroční změna: +35
- Rok 2021: 1543 lůžka – meziroční změna: +70
- Rok 2022: 1817 lůžek – meziroční změna: +274

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje