Mnohde si to nyní připomínají nejen místní občané, ale i tamní instituce s řadou tematických programů. Na možnost zapojit se do aktivit, jež jsou základem občanské společnosti, například účastí na přednáškách, debatách a pietních shromážděních, stejně jako návštěvami koncertů, představení a výstav věnovaných událostem před třemi desítkami let aktuálně upozorňuje Středočeská centrála cestovního ruchu.

Zve současně k návštěvě výstav, které se vztahují jak k dění v roce 1989, tak k životu v době vlády komunistické strany. V Českém muzeu stříbra v Tylově domě v Kutné Hoře si ještě do 30. listopadu lze připomínat zážitky z roku 1989 na výstavě nazvané Kutná Hora sametová. Jsou tam k vidění fotografie z generální stávky v Kutné Hoře, ručně psané plakáty a transparenty, dokumenty pamětníků, ale i předměty denní potřeby včetně dobového oblečení a hraček, jež starším návštěvníkům přinášejí vzpomínky, zatímco těm mladším často spíš údiv. Rovněž do konce listopadu bude ke zhlédnutí výstava Listopad 1989 ve Slaném. V malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném představuje fotografie, plakáty, noviny i další dokumenty, již zažloutlé třicetiletým stárnutím.

Komorního rázu je na lokální ohlasy „velkých dějin“ zacílená výstava Cesta ke svobodě v přednáškovém sále zámku ve Vlašimi. Tým Muzea Podblanicka zde až do 29. prosince připomíná zlomové momenty z let 1938 – 1989, do nichž se zapojili místní obyvatelé. Prezentované materiály přibližují protesty proti nacistické okupaci, soudní procesy padesátých let, stejně jako události z let 1968 a 1989.

Až do konce roku bude v mladoboleslavské Galerii Pod Věží k vidění velká výstava fotografií 30 let od sametu. Představuje snímky fotografa Oldřicha Škáchy, který bývá označován jako „dvorní fotograf Václava Havla“ či „kronikář českého disentu“. Nechybí však ani snímky z Mladé Boleslavi, které v listopadu 1989 pořídil František Staněk.

Facebookové stránky krajského úřadu zvou ještě na výstavu Sametová revoluce v Mělníku, jež se v tamějším regionálním muzeu koná do 24. listopadu (stejně jako výstava žákovských prací nazvaná Sametové vzpomínání), na výstavu Pravda a láska, přístupnou ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně do 5. ledna, či na 30 let od sametové revoluce v listopadu 1989 v Polabském muzeu.

Současně krajská turistická centrála upozorňuje na výstavu k událostem roku 1989, která teprve bude zahájena. Od 21. listopadu do 5. ledna Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře představí nejlepší práce zaslané do výtvarné soutěže nazvané Sametová, určené žákům základních a základních uměleckých škol ve Středočeském kraji. Zvlášť pro přímé účastníky listopadových událostí může být zajímavé podívat se, jak mladí umělci přispěli ke ztvárnění zadání: „Zeptej se rodičů nebo prarodičů na sametovou revoluci a zachyť, jaké mají na toto období vzpomínky, co a jak v té době prožívali, jaké byly jejich pocity“. Stejně tak pozoruhodný může být pro přímé účastníky listopadových událostí, jimž je dnes většinou kolem padesátky či více, rovněž pohled na technické provedení soutěžních prací: vedle kategorie plošných výtvarných děl totiž soutěží i fotografická a multimediální tvorba. Vyvrcholením soutěže se stane úterý 17. prosince, kdy budou v GASK vyhlášeny výsledky této soutěže – a současně se uskuteční vernisáž této výstavy.

Listopad 1989 připomenou pamětníci i studenti

Přímo v neděli 17. listopadu, během státního svátku, se koná celá řada vzpomínkových shromáždění a manifestací; leckdy nabízející nejenom proslovy řečníků včetně pamětnických vzpomínek, ale i doprovodný hudební program. Z nich Kateřina Kubíčková za Středočeskou centrálu cestovního ruchu připomíná alespoň několik.

V Kolíně se hlavním centrem nedělních ostav stane Karlovo náměstí. Tam se nachází regionální muzeum, kde se od 14 hodin uskuteční vernisáž výstavy nazvané Socialistický sen – vize a realita. Od 15.30 pak venku na náměstí následuje vzpomínkové shromáždění, přičemž státní hymnu zazpívá Eliška Tesařová. Od 16. hodiny následují vystoupení Kolínského Big Bandu a Tiché dohody, proložená medailonky Paměti národa o pamětnících doby; na závěr bude koncertovat Kronos Combo.

V Kutné Hoře připomene listopadové události roku 1989 půlhodinový koncert Leška Semelky, jenž vystoupí od 16 hodin na Palackého náměstí. Ne náhodou právě on. Semelka 27. listopadu přijel do Kutné Hory, aby místním přivedl informace o tom, co se v Praze skutečně odehrává. Dojde také na promítání videonahrávek pořízených v roce 1989 jak v Praze, tak v Kutné Hoře – a svůj pohled na tehdejší události představí současní studenti: ve filmovém snímku natočeném studenty Gymnázia Jiřího Ortena. Podobně jako při loňských oslavách následuje průvod městem se svíčkami, spojený se zastaveními na Havlíčkově náměstí (uctění památky obětí komunistického režimu, vystoupení pěveckého sbor Gaudeamus a připomenutí příběhů pamětníků ze sbírky vzpomínek Paměť národa), v Barborské ulici (divadelní představení studentů církevního gymnázia), ve Vorlíčkových sadech (vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena inspirované životem Václava Havla na pozadí politických událostí mezi roky 1948 a 1989) a v chrámu sv. Barbory (opět vystoupí pěvecký sbor Gaudeamus a na varhany zahraje Viktor Darebný).

V Příbrami se zase chystá pochod z centra města k Památníku Vojna. Na náměstí T. G. Masaryka vznikne v 10 hodin památná fotografie s transparenty a prapory – a pak se centrem oslav stane právě Vojna, kde se v rámci odslav 30 let svobody chystá celodenní program k oslavám 30 let svobody. K Památníku Vojna účastníci dorazí přes Svatou Horu, Sázky, Hatě, Brod a Lešetice, přičemž cestou se mohou přidávat další lidé. Každý získá mapu naučené stezky Po stopách politických vězňů.

Kubíčková také vyzdvihla hudební Poctu 17. listopadu spojenou i s předáním čestného občanství městysu, jež se uskuteční na hradě Karlštejn od 16 hodin. Účinkovat budou 4 Tenoři (tenor Marian Vojtko, barytenor Pavel Vítek, barytenor Jan Kříž a operní tenor Michal Bragagnolo), zpěvačka Dáša Zázvůrková, sbory Canto Corso a Ignis při kostelu sv. Ignáce – a chybět nebudou ani Jaromír Kubů, emeritní kastelán hradu Karlštejn a čestný občan městysu, a jeho dlouholetý zástupce a nynější nástupce na postu kastelána Lukáš Kunst.