Zájemci, kteří chtějí této nabídky využít, by navíc neměli s přípravami příliš otálet. Pokud chtějí mít jistotu, že díl z připraveného více než 250milionového balíku peněz poskytnutého ministerstvem životního prostředí zbude i na ně, všechny podklady by měli mít v ideálním případě nachystány za měsíc. Lhůta na podávání žádostí začne běžet už 6. června. Potrvá sice do konce srpna, avšak není jisté, jakou rychlostí budou žádosti přibývat. Zkušenost z minulých výzev ukazuje, že zvláště na počátku se mohou hrnout poměrně značným tempem (a to zvláště na ty nejnákladnější projekty v podobě pořízení tepelného čerpadla). Platí přitom, že žádosti krajský úřad vyřizuje v takovém pořadí, v jakém byly podány. Během zimy uspořádal dotazníkové šetření, v jehož rámci svůj zájem o dotační peníze na výměnu zdroje tepla ohlásilo 1,5 tisíce Středočechů, kteří spadají do dané cílové skupiny.

Nabídka pro důchodce a chudší lidi

Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) připomněl, že se v kraji jedná o již v pořadí čtvrtou výzvu k podávání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. „Tentokrát však nejsou krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy,“ zdůraznil Michalik odlišnost proti dřívějšku. Současně jsou stanoveny konkrétní podmínky, jimž musí žadatelé vyhovět. Stejně jako v minulých výzvách platí, že žádosti se registrují elektronicky (tedy jsou podávány přes internet); následně je pak třeba ještě vše doručit nebo zaslat do podatelny krajského úřadu v listinné podobě – tedy na papíře s podpisem konečného uživatele a s požadovanými přílohami. Případě zaslat do datové schránky kraje ve formátu pdf.

Podpora kotlů na plyn? Ano i ne

Krajský úřad, který podrobné informace nabídne zájemcům o dotace na výměnu zdroje tepla prostřednictvím webu kotlikovedotace-sk.cz, připomíná, že blížící se výzva je určena pro ty žadatele, u nichž průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 korun. Bez ohledu na výši příjmů se pak o příspěvek mohou mohou ucházet ti žadatelé, kdy oni sami i všichni členové jejich domácnosti pobírají důchod – starobní nebo invalidní třetího stupně – či je žadatel (a případně i další spoluvlastníci nemovitosti) nezletilý nebo student denního studia do věku 26 let. Výše příjmu se také neřeší u zájemců, kteří v době od počátku roku 2020 do doby podání žádosti alespoň po nějaký čas pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení; případně oboje.

Podmínkou dále je, že novým zařízením žadatel nahrazuje původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním první nebo druhé emisní třídy – nikoli lepší. Takových kotlů, jejichž provoz má být v budoucnu zakázán, je podle Michalikových slov ve středních Čechách několik tisíc. Výše poskytovaného příspěvku se stejně jako v minulosti liší v závislosti na zvoleném zdroji tepla. Dotace bude možné získat na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s automatickým i ručním přikládáním – a případně plynový kondenzační kotel; v tomto případě však jen na kotle, které byly vyměněny od počátku loňského roku do konce letošního dubna (případě do konce dubna byla instalace plynového kotle závazně objednána). Zakázek na plynové kotle, které by byly uzavřeny nyní či později, už se podpora netýká.

Další možností pro získání podpory na ekologičtější vytápění je program Nová zelená úsporám, který administruje Státní fond životního prostředí.