Neplatných hlasů vhodili voliči do urny 41. Svého oblíbence sice označili, ovšem nesprávně, což neodpovídalo stanovám pořadatele studentských voleb v rámci republiky - projektu Jeden svět na školách, který zastřešuje organizace Člověk v tísni.

Oprávněných voličů v Gymnáziu Kladno bylo 475, kteří dovršili věku 15 let. V druhém kole možnost využila ve škole více než polovina. Jak potvrdil předseda studentské volební komise Gymnázia Kladno Lukáš Černý, o druhé kolo byl tentokrát ze strany studentů téměř dvojnásobný zájem, než v kole prvním. Volební účast byla ve středu 52,4 procenta.

„V prvním kole studentských prezidentských voleb přišlo ze stejného počtu oprávněných voličů jen 152 studentů. Volby se konaly v prosinci loňského roku a tehdy byla vítězkou Danuše Nerudová,“ připomněl předseda Černý. Jeho slova doplnil zapisovatel Martin Procházka: „V prvním kole byla účast 32 procent. Za Danuší Nerudovou se napoprvé velmi těsně umístil generál Petr Pavel. S mnohem menším počtem hlasů byl na třetí pozici Andrej Babiš a ostatní kandidáti pak získali jen minimum hlasů.“

Studentské volby pořádají pravidelně

Komise, včetně předsedy, byla i ve druhém kole studentských voleb složena ze žáků politologického semináře a mezinárodních vztahů. „V rámci výuky studentské volby zapadají do osnovy semináře. Jsou to žáci, kteří mají vesměs zájem o studium politologie i v budoucnu. Právě proto byli vybráni, aby si vyzkoušeli, jak proces probíhá v praxi,“ potvrdil garant studentských voleb v kladenském gymnáziu, učitel Lukáš Eichenmann, který průběh voleb dozoroval s učitelkou Adélou Vaníkovou.

„Do studentských voleb se zapojujeme pravidelně. V naší škole jsme je pořádali nejméně popáté. Studenti u nás před časem volili i do Evropského parlamentu. Stejně jako v předchozích letech, kladenské výsledky zasíláme do centrálního registru, aby mohli pracovníci organizace Jeden svět na školách porovnat výsledky jak na úrovni gymnázií a dalších středních škol,“ uzavřela Vaníková.

Na otázku, proč volba generála Petra Pavla u kladenských studentů převážila, odpověděla většina zúčastněných, že je jim tento kandidát jako osobnost sympatičtější.

"Andreje Babiše bych za prezidenta nechtěl. Není mi lidsky sympatický, neumí se vyjadřovat. Petr Pavel mi přijde se svými názory rozumný i tím, že se orientuje v zahraniční politice. Jeho politická minulost mi nevadí. Na rozdíl od Andreje Babiše se vše snaží rozumně a veřejně vysvětlit. Na tom jsme se shodli i v debatě se spolužáky. Navíc, to co bylo před sametovou revolucí, již dostatečně Petr Pavel odčinil svým polistopadovým působením," řekl student Tomáš Lupták.

A podobně se vyjadřovali i další oslovení studenti. "Mým osobním tipem byl ve druhém kole Petr Pavel a v prvním Danuše Nerudová. Mladým lidem jsou tito dva kandidáti sympatičtí hlavně tím, že komunikují prostřednictvím sociálních sítí. U Andrej Babiše mi vadí, že hází špínu na ostatní a nemá uklizeno ani před svým vlastním prahem. Podle mého názoru by takový člověk neměl reprezentovat naši republiku," řekl student Lukáš Černý.