Dopisy však nerozeslal šéfům dopravních firem, ale těch, kde se nakládá. Obeslal 51 majitelů, jednatelů a provozovatelů podniků, u nichž předpokládá transport těžkých zásilek. A upozornil, že odpovědnost za přetížené náklaďáky, které budou odhaleny při vážení, se nemusí vztahovat pouze na řidiče a provozovatele těchto vozidel. Může se týkat i jich – a tudíž předpokládá, že dohlédnou, aby při nakládce bylo vše v pořádku.

Stává se, že kontrolní vážení odhalí přetížené vozidlo, i když podle dokladů by mělo být vše v pořádku. Ale není; to jen v místě nakládky přimhouřili oči a do papírů napsali nesprávný údaj, aby se náklad naoko vešel do limitů. Za takovéto účelově nižší číslo (případně nevydání žádného dokladu) žene zákon o pozemních komunikacích odpovědnosti i odesílatele. A právě na to Petrtýl s výzvou k větší odpovědnosti upozorňuje šéfy firem. Připomíná, že pochybení se často odhalí při kontrolním vážení nákladních vozidel a jejich souprav.

Upozornění, že ručí za to, co je naloženo, poslal firmám, kde se pracuje s rozmanitým materiálem: může jít o kámen, písek, sutě, dřevo – ale třeba i kapaliny nebo zemědělské plodiny. Oslovil tedy například kamenolomy, pískovny, betonárky, ale i lesní závody nebo pily. Na poznámku Deníku, že v řepné kampani by se to mohlo týkat i nákladů cukrovky, však Petrtýl zavrtěl hlavou: ne. „Cukrovar je velkým příkladem – zaplatí dopravci tunokilometry pouze do maximální užitečné hmotnosti,“ konstatoval s tím, že k přetěžování tak není důvod: za náklad „navíc“ by firma stejně nedostala zaplaceno.

Adresátům dopisů (které rozeslal v polovině září, takže na vyhodnocení ohlasů zatím bude třeba počkat) Petrtýl současně vysvětlil, proč dodržování hmotnostních limitů považuje za důležité: nejde o to někoho komandovat, či dokonce šikanovat. „Provozem přetížených vozidel na silniční síti Středočeského kraje, tedy na silnicích II. a III. třídy, které primárně nejsou určeny k přepravě těžkých nákladů, dochází k drastickému poškozování jejich stavebně technického stavu,“ vysvětluje radní podnikatelům. Vyzval je proto k přijetí účinných opatření, jež by přetěžování vozidel zabránila. Zdůraznil přitom, že nejde jen o plnění požadavků zákona. „Jsem přesvědčen, že je i vaším zájmem, abyste jako řidiči osobních vozidel při pracovních nebo soukromých cestách jezdili po bezpečných silnicích,“ apeluje na oslovené manažery.

Vedle preventivních opatření, k nimž odeslaný apel patří, však hejtmanství sází i na represivní kroky. Loni středočeské policii pořídilo dodávku s vybavením pro nízkorychlostní vážení vozidel (tedy s mobilními vahami, jež lze rozbalit všude, kde je dostatek prostoru jak pro nájezdy na váhy, tak pro případné odstavení přetížených vozidel) – a letos chystá nákup další. Pro toto nízkorychlostní vážení, jež vedle policistů mohou zajišťovat i celníci, navíc středočeští radní nechají v kraji speciálně upravit a přizpůsobit čtyři vybrané plochy. Používá se také vysokorychlostní vážení, tedy zjišťování hmotnosti při pouhém průjezdu přes váhy napevno zabudované ve vozovce.