Potvrzuje to shrnutí Ondřeje Junáška z krajské správy Českého statistického úřadu. Nyní vyhodnocený loňský průzkum životních podmínek domácností, do něhož bylo ve středních Čechách zařazeno 1,2 tisíce rodin, ukázal, že Středočeši častěji než je průměr republiky bydlí ve vlastním domě – a k dispozici mají více obytných místností. Průměrný podíl výdajů na bydlení z čistého příjmu domácnosti patří mezi kraji k nejnižším. „Přestože životní podmínky středočeských domácností bývají příznivější než ve zbytku republiky, subjektivní názory domácností bývají častěji negativnější, než je celorepublikový průměr,“ konstatoval Junášek.

Podíl vlastních domů je rekordní

Jestliže téměř polovina z loni zkoumaných středočeských domácností (48,0 procenta) bydlela ve vlastním domě, je to o devět procentních bodů víc než republikový průměr (38,7 procenta). Naopak pronajatý byt zde mělo 13,3 procenta domácností, zatímco celorepublikově 19,1. Menší zastoupení mají ve středních Čechách i byty v osobním vlastnictví a ty družstevní. Srovnatelný s celostátním průměrem je zde pouze podíl bydlících u příbuzných: shodně 5,8 procenta.

Za bydlení středočeská domácnost v průměru utratila 5847 korun měsíčně, což je o 329 Kč méně než celorepublikový průměr (6176 Kč). Vyšší částky než Středočeši platili i lidé v krajích Ústeckém, Libereckém, Karlovarském či Moravskoslezském, vnímaných jako „chudší“ oblasti. Pokud jde o podíl těchto výdajů na příjmech domácností, šlo v kraji o 12,8 procenta – což je celostátně druhá nejnižší hodnota po Vysočině (12,8); republikový průměr dosahuje 14,4 procenta. „Nejvyšší náklady na bydlení vynakládaly domácnosti v hlavním městě (16,8 procenta) a v krajích, kde převládal městský způsob bydlení spojený s vyššími náklady,“ poznamenal Junášek. Jiná věc je, jak svou situaci Středočeši vnímají. Že pro jejich rozpočet výdaje na bydlení „nepředstavují žádnou zátěž“, se vyjádřilo 12,2 procenta zdejších domácností. Celorepublikově je to 13,5 procenta.

Doma je dobře, okolí to kazí

Míru nespokojenosti u Středočechů umocňují vlivy okolí. Hluk z domu a ulice, znečištěné prostředí, vandalství a kriminalita trápily středočeské domácnosti více než jinde v republice; v souvislosti s těmito vlivy kazícími pohodu si zde posteskla každá sedmá domácnost. Naopak méně časté než celostátně jsou zde výhrady k samotnému bydlení (například tmavý byt, vlhkost…). Středočeši také mívají nadprůměrné vybavení: častěji zde lze zaznamenat „luxusnější“ předměty, za něž statistici označili například myčku nádobí (v kraji ji má 55 procent domácností), sušičku prádla (31 procent), ale i osobní automobil (79 procent). Jestliže se dříve v rámci těchto šetření sledovalo vybavení domácností spotřebiči typu chladnička, televizor, pračka či mobilní telefon, dnes to pozbylo smyslu: celorepublikově jde o samozřejmost. A totéž vlastně platí i pro počítače: plošně je má kolem 84 procent domácností.

Celkově statistici v roce 2021 zaznamenali v kraji 544,7 tisíce domácností, z nichž na jednu průměrně vycházelo 2,51 osoby. Je to celorepublikový rekord; dokonce víc, než v tradičně početných rodinách v některých moravských regionech. Celostátní průměr dosáhl 2,33. Nejméně lidí v domácnosti dlouhodobě připadá na Prahu.

Co lidem kazí spokojenost s bydlením

Kritizovaný jev Středočeský kraj Česká republika
Vlhkost v bytě 4,7 6,1
Tmavý byt 2,3 2,6
Hluk z domu, ulice 14,6 13,5
Znečištěné okolní prostředí 8,6 8,1
Vandalství, kriminalita v okolí 5,8 5,4

Zdroj: Český statistický úřad; hodnoty uvádějí zastoupení domácností v procentech podle subjektivního názoru členů domácnosti v roce 2021