„Celková nemocnost činila 228 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ konstatovala. S upřesněním, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Kolín, nejnižší pak na Berounsku.

Pro samotný závěr roku nicméně aktuálně vykazovaná čísla nemusí být zcela přesná. Zkušenost z předchozích let napovídá, že řada praktiků si v tomto období vybírá dovolenou – jako ostatně ve vánočním a povánočním období i spousta lidí nelékařských profesí – fungují zástupy a leckdy jsou pak pacienti do evidence „dohlašováni“ dodatečně. Skutečná nemocnost tedy nemusí být tak nízká, jak by napovídala statistická data. Srovnání s předchozími roky však může pokulhávat. V rámci opatření proti šíření koronaviru platí řada omezení, jejichž dodržování by mělo potlačit i šíření akutních respiračních infekcí. Způsob jejich přenosu je totiž obdobný – a tudíž by se protikoronavirová opatření příznivě projevovat mohla a měla.

Tohle vše platí i pro onemocnění s klinickým obrazem chřipky – tedy s typickými chřipkovými příznaky. Na sklonku prosince byl ve středních Čechách zaznamenán jeden případ na sto tisíc obyvatel, což představuje 0,43 procenta z celkové nemocnosti. V této kategorii se proti předchozímu kalendářnímu týdnu nic nezměnilo. Zkušenost z předchozích let (jež však pro současné poměry nemusí být úplně směrodatná) napovídá, že výraznější nárůst těchto případů zpravidla přichází kolem přelomu ledna a února, kdy obvykle začíná období označované jako chřipková epidemie, Za ni se běžně označuje stav, kdy přepočet akutních respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel převýší hodnotu 1600.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková kategorie Nemocnost na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu
Do 5 let 479 -15,1 procenta
6 – 14 let 248 -17,3 procenta
15 – 24 let 459 +32,3 procenta
25 – 59 let 136 -7,5 procenta
60 let a více 144 +0,7 procenta
Celkem 228 -2,2 procenta

Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Nemocnost na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko 250 -20,9 procenta
Berounsko 87 -31,5 procenta
Kladensko 203 -9,8 procenta
Kolínsko 630 +110 procent
Kutnohorsko 219 -32 procent
Mělnicko 367 +7 procent
Mladoboleslavsko 91 -57,7 procenta
Nymbursko 207 +20,4 procenta
Praha-východ 189 -27,9 procenta
Praha-západ 202 +28,7 procenta
Příbramsko 126 -8,7 procenta
Rakovnicko 287 -17,1 procenta
Středočeský kraj 228 -2,2 procenta

  Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 53. kalendářní týden 2020