Celková cena revitalizace zeleně v Čáslavi se vyšplhá přibližně na pět milionů korun, z čehož tři miliony korun pokryje již zmiňovaná dotace. „Dotace činí šedesát procent z celkové ceny. Zbytek uhradíme z vlastních finančních zdrojů," dodal starosta s tím, že pokud vše půjde podle plánu, konkrétní práce budou zahájeny na jaře příštího roku.

Projekt revitalizace zeleně, který Čáslavští připravují přibližně pět let, se bude týkat celkem dvanácti lokalit. „V průběhu té doby došlo k jeho postupné proměně až do současné definitivní podoby," uvedla Dana Chrenková, vedoucí odboru správy majetku. Ta také připomněla, že první dvě žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně byly zamítnuty.

Rekonstrukce zpevněných ploch

Obnova zeleně se dotkne například parku na Novém Městě u zemědělské školy, sídliště Žitenická, Třešňovky, Jeníkovské ulice či sportovního areálu Vodranty. Kromě samotné revitalizace zeleně jsou také naplánovany rekonstrukce některých zpevněných ploch. „Největším zásahem projde lokalita na Valech, která se nachází mezi městskými hradbami a Podměstským rybníkem," uvedl starosta. Právě tato část revitalizace budou souviset i s opravou komunikace pro pěší.

Revitalizace zeleně se bude týkat také náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tam dojde hlavně k ošetření lip, které bude zahrnovat především zdravotní řezy a odstranění suchých větví. Obnovu čeká i sportovní areál Vodranty, který navazuje na lesopark Vodranty. V této lokalitě budou ošetřeny stromy a dojde k odstranění nebezpečných dřevin. V lesoparku tím dojde ke zpříjemnění prostředí.

Generální úprava zeleně v Kutné HořeV budoucnu by i v Kutné Hoře rádi provedli revitalizaci zeleně. „V lednu máme schůzku s projektantem Václavem Bažantem. Již nyní máme vytipovaných šest lokalit," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý.

Revitalizace je ale hlavně o penězích, které město zatím nemá. Na samotný projekt je třeba vyčlenit přibližně 150 až 200 tisíc korun. „Myslím si ale, že by si Kutná Hora zasloužila generální úpravu zeleně," dodal starosta Martin Starý.

Čtěte také: Náměstí v Mnichově Hradišti se změní. Vznikne obytná zóna, která zpomalí průjezd