A na něž členové rady kraje kývli. Doporučili výkup pozemků za 60,8 milionu korun. Zatím však jde pouze o doporučení. Konečné slovo budou mít zastupitelé. Stejně jako při rozhodování o pronájmu ploch, jejichž zábor bude potřebný po dobu výstavby I. etapy obchvatu.

V souvislosti s chystanou stavbou, které nese označení „II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa“ má kraj příslib od města Jílové, že své pozemky převede bezúplatně. Za výkup ostatních chce vlastníkům nabídnout více, než stanoví znalecký posudek.

V případě stavebních pozemků hodlá cenu určenou znalcem násobit koeficientem 1,15. A ohlášený osminásobek? Přesněji: „až“ osminásobek? Ten se vztahuje na zemědělské a další plochy, vysvětlil radní pro oblast majetku a ICT Josef Řihák (ČSSD).

Upřesnil současně, že celková částka na výkup pozemků dosahuje – na korunu přesně – 60 847 629 Kč. „Finanční prostředky na výkupy pozemků jsou hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje. Samotný obchvat pak bude financovaný z evropských fondů, přesněji z IROP,“ odkázal Řihák na Integrovaný regionální operační program.

Zmiňovaný pronájem pozemků v souvislosti s první etapou budování obchvatu se z pohledu výdajů jeví jako vcelku drobný peníz. Nutnost dočasného užívání v době stavby se týká dvou pozemků o celkové výměře poněkud přesahujících 90 metrů čtverečních.

Smlouva by měla platit do 31. prosince 2021 a roční nájemné bude činit 2218 korun, konstatovala v pondělí Helena Frintová z krajského úřadu. „Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rovněž bezúplatné nabytí dalšího pozemku o výměře 344 metrů čtverečních,“ uvedla dále.