„Odsouhlasili jsme uzavření memoranda, které vymezuje zájmová témata a upřesňuje, že bude spolupráce probíhat prostřednictvím fakult, ústavů a odborných pracovišť univerzity. Česká zemědělská univerzita má skvělé renomé a je dobře hodnocená v zahraničí. Spolupráce s ní je pro nás velmi důležitá, neboť nám společně se SIC doplní oblast vědecko-výzkumných činností zaměřených na nalézání nových řešení pro moderní rozvoj kraje,“ informuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Spolupráce mezi Středočeským krajem a univerzitou je uzavřené na dobu neurčitou. „Výsledky spolupráce budeme vyhodnocovat v šestiměsíčních intervalech, takže budeme moci práci na společných tématech dobře koordinovat,“ uvedl radní Martin Draxler.

Výzkumná, poradenská a odborně analytická činnost bude probíhat v oblasti environmentální, dopravy staveb, architektury a urbanismu, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a dřevařství. Konzultační a poradenská činnost se zaměří na přípravu krajských koncepčních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávacích aktivit nebo při zpracování metodik v oblasti územního plánování.

Počítá se také se spolupráci na projektech Smart City/Region. Důležitá je podle radního Martina Draxlera také poradenská a konzultační činnost. "Ta bude nastavena především v oblasti ICT, informační strategie, informačního systému a práce s daty,“ zdůraznil Martin Draxler.

Vedení kraje i univerzita se společně zaměří i na zpracování posudků a analýz projektu v oblasti EIA nebo v oblasti udržitelné mobility – v cyklodopravě a pěší dopravě.