K velkým akcím ve středních Čechách patří zahájená rekonstrukce rozvodny Benešov 22 kV za 112,8 milionu korun, kde bude nynější zařízení odstraněno a postavena nová budova pro dvousystémový rozvaděč 22 kV, řídicí systém a ochrany. Nákladná bude i již také zahájená rekonstrukce transformovny Uhlířské Janovice za 142,8 milionu, kde jde rovněž o rekonstrukci rozvodny 22 kV: s demolicí nynější budovy společných provozů a výstavbou nového objektu včetně instalace nové skříňové rozvodny.

V transformovně Nymburk začala rekonstrukce systému řízení a chránění za 20,5 milionu – a také zde energetici za 31,8 milionu rekonstruují tranzitní vedení 22 kV. „Tento záměr řeší rekonstrukci stávajícího tranzitního vedení mezi transformovnami Dražice a Mladá Boleslav, které se využívá v případě mimořádných provozních stavů,“ vysvětlila Holingerová souvislosti.

Z dalších význačných investičních akcí upozorňuje na doplnění transformace a rozvodny 22 kV v transformovně Pečky za 108 milionů. Zde distributor elektřiny posiluje transformační výkon, aby mohl reagovat na požadavky dalších odběratelů kolem Peček, Sadské a jižně od Nymburka. Na požadavky zákazníků o navýšení rezervovaného příkonu i nové žádosti o připojení reagují energetici také na Rakovnicku: v transformovně Rakovník se rozjela akce za 47,8 milionu s doplněním druhé transformace 110/22 kV a úpravami řídicího systému.

Peníze určené na výstavbu a rekonstrukci elektrického vedení i jeho modernizaci mají tedy nejen zajistit spolehlivé dodávky elektřiny, ale také plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. Nové technologie umožní také reagovat na větší zájem o připojování obnovitelných zdrojů i na další nové trendy – nárůst elektromobility a akumulace, připomněl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. „Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ konstatoval.

Významně se také mění distribuční soustava: dostává dálkově ovládané prvky, monitoring i nové systémy pro řízení a regulace napětí. „Díky instalaci měření v DTS neboli distribučních stanicích bude zajištěn přístup k detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení,“ upřesnila Holingerová, jak přínosy modernizace pocítí odběratelé. Další moderní „zaklínadlo“ zní AMM: pod tímto označením se skrývají chytré elektroměry, jež se ČEZ Distribuce chystá v období 2024–2027 ve velkém instalovat v místech se spotřebou nad 6 MWh. Pokračuje také rozvoj optické telekomunikační infrastruktury, jež bude podporovat decentrální energetiku.