Technologii čištění odpadního vzduchu firma Vafo vyrábějící v Chrášťanech na Praze-západ zvířecí krmiva pořídila za 78 milionů korun. V listopadu ředitel marketingu společnosti Martin Šámal společně s produktovou ředitelkou Karolínou Čápovou informovali, že ke zlepšení by měla přispět také činnost takzvané environmentální komise.

Jde o seskupení odborníků z různých oborů; vedle techniků se má zapojit třeba meteorolog. Společně by měli doporučit, jak provoz již dnes unikátní čtyřstupňové soustavy s technologií čištění vzduchu studenou plazmou optimalizovat – třeba jak reagovat na změny meteorologických podmínek – a případně zařízení doplnit k dalšímu vylepšení zvyšujícímu systémům na čistění odpadního vzduchu účinnost.

Environmentální komise již zahájila svoji činnost, sdělil v pondělí Deníku jménem firmy Vafo Libor Rajský z agentury Sinuhet. Připomněl, že první výsledky své práce plánuje tento tým předložit zástupcům hlavního města za čtvrt roku: v březnu. Zhruba tedy v době, kdy by přicházející oteplování mohlo začít ukazovat, zda nynější úbytek zbytkového pachu souvisí s tím, jak se v uplynulých měsících podařilo fungování složité i rozměrné čisticí soustavy vyladit – nebo zda podzimní zlepšení přišlo spíš v souvislosti s ochlazením.

Koneckonců i to je jedno z témat, o nichž mají debatovat experti v rámci činnosti environmentální komise. Většinou jde o inženýry; někteří mají i vědecko-pedagogickou hodnost docenta. A hlavně: provází je renomé uznávaných expertů ve svých oborech.

Průběžné informace na webu

„Naší snahou je situaci okolo odpadní vzdušiny z výrobního závodu v Chrášťanech co nejlépe vyřešit,“ zopakovala v pondělí slib z listopadového setkání s novináři Čápová, ředitelka vývoje produktů ve společnosti Vafo. Od činnosti environmentální komise, která prý není jednorázovou hurá akcí, ale měla by fungovat dlouhodobě, si slibuje posun směrem k nalezení nejefektivnějších postupů. K jakému pokroku se podařilo dospět, by měli mít zájemci možnost zjišťovat nejenom nosem, ale i očima.

„Výsledky práce odborníků budeme pravidelně zveřejňovat a jejich činnost bude možné sledovat na stránkách www.pravdaovafo.cz,“ slibuje Čápová s odkazem na nově zřízený web. Ten je zjevnou odpovědí na četné internetové aktivity odmítající jak zápach, tak i samotnou existenci obdobného výrobního provozu v dosahu bytové zástavby. Hlasy svých odpůrců firma dlouho ignorovala – alespoň tedy nechávala bez viditelné reakce; v listopadu Šámal připustil, že „komunikaci s veřejností“ podcenila.

Experti z vysoké školy i z praxe

Předsedou komise je Karel Ciahotný z Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, informoval v pondělí Rajský. S tím, že dalším členem je Jiří Smrž ze společnosti Quality Centrum. „Na základě nominace Magistrátu hlavního města Prahy byli přizváni další členové, které oslovil předseda komise,“ doplnil Rajský.

S upřesněním, že jde o Františka Skácela z Vysoké školy chemicko-technologické, Martina Špaňa, vedoucího skupiny Pražských služeb pro otázky ochrany ovzduší, emisí a bioplynovou stanici, a Heinze Tizeka, jenž je vrchním městským stavebním radou Vídně pro ochranu přírody. To jsou aktuálně potvrzení členové týmu, který se má v Chrášťanech scházet několikrát za měsíc. Zřejmě se do činnosti environmentálního výboru zapojí i další odborníci.

Testy nových řešení už v únoru

Činnost komise má začít komplexním auditem výrobního provozu se zaměřením na únik pachových látek a definování příčin zápachu. Pak dojde na návrhy možných řešení, na provedení ověřovacích zkoušek a volbu optimálního postupu, přičemž doporučované postupy se mají zkoušet v praxi. Konkrétní návrhy by měly být hotovy do konce ledna, s vlastním testováním se počítá v únoru.

„Na začátku března by komise měla představit vyhodnocení a návrh implementace řešení zástupcům hlavního města Praha,“ uvedl Rajský k chystaným krokům. S tím, že podle výsledků pilotních zkoušek se nejlepší varianta skutečně uplatní v provozu.

Dalším úkolem komise bude navrhnout program pravidelného měření a monitoringu a plán řešení mimořádných stavů a situací. Žádné limity koncentrací látek vypouštěných do ovzduší, které by stanovily úřady, firma Vafo určené nemá.

Potvrzená účast expertů v environmentální komisi Vafo:

* doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.; předseda komise: vedoucí Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
- Oblasti zájmu: kvalita ovzduší, vývoj absorpčních zařízení
- Zkušenosti: navrhování absorpčních zařízení pro oddělování různých složek z plynných směsí, problematika spalování pevných paliv, problematika vývoje, výroby a testování uhlíkatých adsorbentů a adsorbentů na bázi zeolitů a dalších anorganických materiálů

*doc. Ing. František Skácel, CSc.: docent Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
- Oblasti zájmu: kvalita ovzduší, kontrola, analytika ovzduší, analytika plynných látek
- Zkušenosti: analýza dálkového přenosu znečištění ovzduší, vývoj nových metod analýzy emisí, chemometrické zpracování výsledků získaných paralelně technickými a bioindikačními prostředky při sledování stavu ovzduší, vedení laboratoře měření emisí a imisí VŠCHT

* Ing. Jiří Smrž, Ph.D.: člen Národního registru poradců
- Oblasti zájmu: systémy managementu jakosti, kvality, ekologie, bezpečnosti
- Zkušenosti: poradenství (firemní procesy, audity, školení, Lean Production, kvalita QMS - ISO 9001, ISO/TS 16949), ekologie (poradenství EMS ISO 14001, EMAS, IPPC, audity, školení) a bezpečnost (poradenství v systému managementů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; audity, školení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana)

Zdroj: Vafo Praha