Posun termínu některým členům zastupitelstva narušil jejich plány, potvrdila hejtmanka Petra Pecková (STAN). Rodiny některých z nich odjely na dovolenou v době jarních prázdnin napřed, třeba i do zahraničí – a zastupitelé za nimi pojedou až dodatečně, aby se mohli jednání zúčastnit.

Ředitel Louška vysvětlil, že problém nastal v důsledku pochybení jedné zaměstnankyně. Ona i její nadřízený dostali písemné upozornění. Současně Louška trvá na tom, že nešlo o systémovou chybu, jestliže odbor kancelář hejtmanky má připravený manuál, podle kterého postupuje. Ten byl nově podle jeho slov doplněn o „checklist“, tedy kontrolní seznam, v jehož rámci se bude ověřovat naplnění podmínek stanovených zákonem o krajích. Právě díky těmto kontrolám by se problém, který se v historii fungování krajského úřadu objevil poprvé, neměl opakovat.