Pokud lidé projeví zájem stát se pěstouny, je třeba myslet na jednu věc: nevyhledávají se děti pro žadatele, ale pro dítě se hledá ten nejlepší možný pěstoun. Ti však chybí. Změnit by to tak mohl Týden pěstounské péče, který se aktuálně odehrává po celé České republice; střední Čechy nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Jedná se o událost, která má lidem přiblížit tuto problematiku různými způsoby.

Na programu této vzdělávací události jsou dny otevřených dveří sociálních služeb, odboru sociálně právní ochrany dětí, ale i promítání filmů, výstavy či přednášky pro pěstouny. Podle Libora Možíše jsou ale velmi důležité právě možnosti setkání s pěstouny. „To se nám ukázalo jako vhodné k odstranění obav z toho, že to případně nezvládnou,“ vysvětlil.

Týden pěstounství Středočeského kraje 2019.Často se stává, že k rozhodnutí stát se dlouhodobým pěstounem musejí lidé dozrát. Někteří zájemci chtějí začít pěstounstvím na přechodnou roku, která může trvat jeden rok. „V případu jedné žadatelky se nám podařilo při odborných přípravách vést rozhovor tak, že nakonec odstranila svoji obavu z toho zvládnout děti na dlouhou dobu,“ vyprávěl Libor Možíš. A stala se z ní tak pěstounka poskytující dítěti dlouhodobou péči.

Stát se pěstounem může prakticky každý dospělý člověk, který je ideálním případě nejblíže věku rodičovství. „Může to být samožadatel; partneři, kteří nejsou sezdáni; ale i manželé; případně osoby stejného pohlaví jak registrovaní, tak žijící i jako partneři,“ řekl Libor Možíš.

Podle aktuální statistiky je k 31. prosinci 2018 ve Středočeském kraji 1241 dětí v pěstounské péči, samotných pěstounů je 1205. Statistiku ale ovlivňuje fakt, že 926 dětí je v pěstounské péči u příbuzných. „Klasických“ pěstounů je tak pouze 279.

Pěstounům potom pomáhá finančně stát. „Pobírají odměnu pěstouna, to je dávka, kterou vyplácí stát. Potom tu je ještě příspěvek, který je ale příjmem dítěte,“ vysvětlil Libor Možíš. Příspěvky také reagují na to, jestli se pěstoun stará o více dětí, případně jestli má v péči postižené dítě.

Týden pěstounství potrvá až do pátku 14. června. Pěstounstvím se rozumí náhradní forma péče. Ta může být na přechodnou dobu, nejdéle na jeden rok; ostatní formy jsou dlouhodobé. Může trvat až do 18 let dítěte a nahrazuje péči rodičů.