Své o tom ví třeba Taras Basarab z Ukrajiny. Jeho příběh je navíc zajímavý v tom, že se rozhodl češtinu naučit jako samouk. Jednadvacetiletý muž přišel do České republiky před zhruba čtyřmi lety. Navštěvovat dostupný výukový kurz češtiny ale nechtěl. „Vůbec jsem česky neuměl, když jsem nastupoval na školu. Začal jsem se učit sám a během roku jsem se zvládl česky naučit,“ shrnul mladý muž, který prý jazyk zvládl díky několika faktorům.

V první řadě byl mezi českými spolužáky a mluvit česky tedy musel. Zároveň mu v jeho snaze velice pomohlo, že v jeho třídě byli ještě dva spolužáci z Ukrajiny, se kterými se česky učili společně. Vedle toho jim s češtinou pomohla také jejich učitelka a v neposlední řadě literatura. „Když se někdo začíná učit česky, ať si koupí knížku a začne ji číst. Stačí třeba jenom pět stránek denně. Potom ať si napíše, co přečetl, takhle chce dělat každý den, hodně to pomáhá,“ poradil svůj způsob, jak zvládnout češtinu. V jeho případě šlo o knihu od spisovatele Roberta O'Neilla Specialista.

Taras Basarab si s češtinou poradil jako starší, uspět ale mohou i děti na základní škole. Žáci-cizinci na to mají přímo nárok. „Krajský úřad je povinen ve spolupráci se zřizovateli škol určit školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku,“ vysvětlila Aneta Lednová, tisková mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nastoupit však děti z ciziny mohou na jakoukoli základní školu – a to se samozřejmě děje. Oslovení ředitelé škol se obecně shodují, že v přístupu k žákům, kteří přicházejí z jiných států a neumí jazyk, využívají individuální péči. Ta může spočívat ve vyšší počtu hodin českého jazyka – ať už v podobě doučování, nebo výuky češtiny společně s mladšími žáky v nižších ročnících. Rovněž mohou žákům pomáhat proškolení asistenti.

Na některých školách je k dispozici i adaptační koordinátor. Ten pomáhá po dobu prvních čtyř týdnů, co žáky nastoupí do školy. „Žákovi z ciziny poskytne pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Dále pomůže i při překonávání takzvaného kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů,“ popsala Aneta Lednová.

Nejsnadněji se však člověk naučí jazyk tím nepřímějším způsobem – že jím bude hovořit. Ve školách tak dětem učitelé doporučují navštěvovat družinu či kroužky, aby se přirozeně naučily jazyk rychleji. Není to ale vždy snadné. „Někdy narážíme na kulturní bariéru, kdy je život v rodině nastavený jinak a rodiče nechtějí využít tyto cesty, jak se jazyk co nejrychleji naučit,“ podotkla Marcela Pavlíková, ředitelka mladoboleslavské 5. základní školy.

CIZINCI PODLE OKRESU k 31. 12. 2018

Středočeský 76 653 
Benešov  2 907
Beroun  5 095
Kladno  8 969
Kolín  4 331
Kutná Hora  2 672
Mělník  5 124
Mladá Boleslav 12 150
Nymburk  4 983
Praha-východ 14 022
Praha-západ 11 505
Příbram  3 101
Rakovník  1 794

Zdroj: ČSÚ a Ředitelství služby cizinecké policie

ŽÁCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ve školním roce 2017/2018 (Statistika za celou republiku)

Státní občanství  počet procenta cizinců
Ukrajina 5 893 26,8
Slovensko 4 861 22,1
Vietnam 4 318 19,6
Rusko 1 500  6,8
Bulharsko   598  2,7
Moldavsko   415  1,9
Mongolsko   413  1,9
Rumunsko   399  1,8
Polsko   388  1,8
Čína    378  1,7

Zdroj: ČSÚ a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Jedná se o vybrané země, 10 zemí s nejvíce cizinci na základních školách)

Vzdělávání cizinců - bezplatná jazyková příprava v ZŠ
Základní škola Benešov, Dukelská 1818
Jungmannova základní škola Beroun
Základní škola, Kladno, Pařížská 2249
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice
Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace
Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ
Základní škola a Mateřská škola Jesenice
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje