Vyplývá to alespoň z usnesení krajských radních, jež reaguje na zaslané memorandum zástupců zmiňované pětice měst. To zdůrazňuje, že současná podoba zdravotnictví není dlouhodobě udržitelná – a v těchto městech reálně hrozí snížení úrovně poskytované zdravotní péče. Proč? Malé nemocnice prý nemohou soutěžit na stejném trhu s těmi velkými a dotovanými. Stále se zhoršuje personální situace – a čím dál víc se projevuje také nedostatek peněz na údržbu budov i obnovu přístrojového vybavení.

Memorandum podepsané v září, volající po okamžitém řešení situace, současně nabízí recept na finanční těžkosti: ať platí kraj, když jde o zdraví jeho občanů. Podle signatářů memoranda by tedy měl skoncovat s dosavadní praxí, kdy se prakticky stará jen o své vlastní, oblastní nemocnice (výjimkou bylo převzetí kutnohorské nemocnice od města a její začlenění pod Oblastní nemocnici Kolín) a přispívat na zajišťování akutní péče také pětici nemocnic, jejichž zástupci jsou podepsáni pod memorandem, plus nemocnici v Hořovicích. Přesněji: mělo by se jednat o pravidelné provozní příspěvky (na jednu nemocnici 20 – 25 milionů podle velikosti) a investiční (po zhruba 20 milionech); to vše na základě uzavření smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dohromady by mělo jít zhruba o čtvrtmiliardu korun ročně z veřejných prostředků.

Hlasy pětice starostů a pěti ředitelů či jednatelů nemocnic, argumentujících zajištěním kvality zdravotní péče dostupné rovnoměrně pro obyvatele celého kraje, však zřejmě zůstanou nevyslyšeny. Vyplývá to z usnesení krajských radních hovořícím o tom, že rada kraje vzala znění memoranda na vědomí – a s požadavkem na vytvoření systému financování nemocnic, které nejsou zřizovány ani zakládány Středočeským krajem, nesouhlasí. Tím pádem ani s jeho okamžitým spuštěním. Odpověď, v níž to bude jasně zformulováno, má radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) rozeslat do konce listopadu jak na radnice měst Mělník, Slaný, Nymburk, Čáslav a Rakovník, tak na ředitelství tamějších nemocnic.

Varování, že k situaci popisované v memorandu může dojít, zaznívalo na jednání krajských politiků intenzivně zvláště kolem roku 2007; v souvislosti s rozhodováním o privatizaci středočeských nemocnic a vytvořením pětice oblastních nemocnic ve formě akciových společností. Obojí prosadila tenkrát kraji vládnoucí ODS – navzdory skřípění zubů tehdejších opozičníků z řad ČSSD. Memorandum uvádí, že „postupně k většímu či menšímu uzavření akutní péče“ již skutečně došlo v deseti nemocnicích; jako příklady uvádí Vlašim, Český Brod, Brandýs nad Labem či nejnověji Sedlčany. Nelze vyloučit, že někdejší debaty z doby před 13 lety nyní opět ožijí (byť už bez účasti většiny hlavních aktérů oné doby).