I když po předchozích přívalových deštích a zprávách o devastujících srážkách v okolních státech možná leckoho napadne otázka, kde se ta voda pořád bere, během krátké doby mohou spadnout srážky v úhrnu kolem 45 milimetrů.

Lokální přívalový déšť může přinést rozvodnění malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a podobně. S bouřkami spojené nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy. Nebezpečí mohou představovat také padající či poletující předměty, kroupy a blesky – stejně jako problémy při řízení vozidel spojené s bouřkou.

Od sobotního poledne do nedělní půlnoci také platí výstraha na úrovni povodňové bdělosti, tedy varování před 1. (nejnižším) stupněm povodňové aktivity. I když je charakterizován jako vzestup hladin řek a potoků, kdy se voda ještě nevylévá z břehů, neznamená to, že není třeba mít obavy. Naposledy za stejného varování, v noci na čtvrtek, byly ve středních Čechách evakuovány čtyři dětské tábory: na Příbramsku, Kutnohorsku a Nymbursku.