„Po opuštění školních lavic zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku dodržují relativně bezproblémově,“ varovala. „Proto je vhodné i v průběhu prázdnin vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života – a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu či jinému nežádoucímu chování,“ varovala Hašlová. Připomněla současně, že zahánění prázdninové nudy může vést i k vymýšlení zábav, jejichž řešení už patří do sféry práce policie.

Prázdninovou situaci nemíní přikrašlovat ani z dalších hledisek: ve chvíli, kdy je řeč o posílání dětí na tábory či jiné pobytové akce. Zdůraznila, že dopředu by si rodiče měli dobře prověřit organizátory. „Nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků dostanou lidé s bohatou trestní minulostí,“ zmínila doslova Hašlová. A lze očekávat, že proti těmto jejím slovům se leckteří organizátoři budou ohrazovat – a to jak firmy, které letní akce pro děti pořádají komerčně, tak zvláště organizace, jež s dětmi pracují celoročně.

Hašlová dále upozornila, jak je důležité, aby se rodiče dostatečně zajímali o to, kde, s kým a jak tráví jejich potomci volný čas – a platí to i v případě větších dětí. „Dospívající mládež často využívá volného prázdninového režimu a nepozornosti zákonných zástupců ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci,“ připomněla zkušenosti policistů s jednáním, které už lze zařadit pod konkrétní paragrafy z trestního zákoníku.

Policejní rady nejen na prázdniny
* Dítě, které je doma samo, by nemělo:
- otvírat cizím lidem;
- sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo;
- při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří;
- na ulici nosit viditelně klíče od domu a bytu;
- chodit kamkoliv s cizími lidmi či od nich cokoliv přijímat;
- počínat si neopatrně v silničním provozu

* Dítě, které vyjíždí na kole, by nemělo:
- používat kolo ve špatném technickém stavu a bez vybavení světly a odrazkami;
- vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků;
- jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky;
- hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

* Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
- vstupovat do vody samo;
- koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno);
- přeceňovat své plavecké schopnosti a síly;
- plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

Zdroj: Policie ČR