Ano, přitakává hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), podle jejíchž slov radní kývli na souhlas. „Požádala jsem krajský úřad, aby zjistil, kolik je takových dlužníků vůči kraji a jeho příspěvkovým organizacím. Zjistili jsme, že několik takových případů opravdu je, a navrhneme, aby byly tyto dluhy odpuštěny,“ konstatovala.

Z jejích dalších slov však vyplynulo, že půjde spíš o symbolické gesto: jedná se jen o deset případů – a dlužná částka dosahuje necelých 600 korun. „Rada kraje schválila hejtmankou předložený návrh na odpuštění dluhů a uložila jí, aby o stavu „dětských dluhů“ informovala také zastupitele kraje,“ shrnuje výsledek jednání radních tisková zpráva středočeského hejtmanství.

Další úkol dostal v této souvislosti radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) – nechat prověřit, zda dluhy dětí do patnácti let vznikly i v krajských nemocnicích. „V případě, že by tomu tak bylo, řešily by tuto situaci a případné oddlužení „dětských dlužníků“ přímo jednotlivé nemocnice,“ vysvětlila hejtmanka Jermanová rozdíl u samostatně fungujících akciových společností – byť vlastněných krajem.

Představitelé kraje však v této věci nechtějí zůstat pouze na vlastním písečku. Obrátí se také na radnice měst a obcí – a to s návrhem, aby dluhy, je-li to opodstatněné, byly „dětským dlužníkům“ prominuty. Může se jednat třeba o nezletilce, za něž rodiče neuhradili poplatek za odvoz odpadu – a tato pohledávka se eviduje ve spojitosti se jménem dítěte.

To si pak dluh donese až do dospělosti. Je nicméně pravda, že některé skupiny občanů by to mohly pochopit nesprávně: za děti platit netřeba, poplatky se automaticky odpustí. A stejný postoj by mohly zajmout třeba i k jízdnému v městské dopravě a případným pokutám od revizorů… O slovech premiéra hovořících o tom, že není spravedlivé, aby si děti nesly do dospělého zátěž kvůli liknavosti rodičů, kteří by měli problémy svých potomků řešit, ale nedělají to, se tak jistě ještě bude mnohde debatovat.

Podle dostupných údajů je v České republice bezmála šest tisíc zadlužených dětí a mladistvých; téměř dva tisíce z nich ještě nedosáhly věku 15 let. Dospělí, jejichž dluhy vznikly již v dětství, se pak počítají na desetitisíce.