Spalováním odpadků spojeným s výrobou tepla pro Prahu i města v okolí a elektrické energie by měla pomoci řešit okřídlený problém „kam s ním“ – ukládat směrný komunální odpad na skládky bude totiž po roce 2024 zakázáno (zbytků ze spalovny se však zákaz skládkování týkat nebude).

Usměrňovat dohadování kolem záměru na vybudování spalovny by měla pomoci komise, jejíž zřízení navrhl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast zemědělství a životního prostřední Miloš Petera (ČSSD). Přikývli i členové výborů středočeského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství i pro dopravu. Právě tato komise by měla nejen soustředit požadavky starostů z obcí v okolí elektrárny, ale také je dále řešit. „Komunikaci by měla zjednodušit a urychlit,“ nastínil ve čtvrtek náměstek Petera svou představu o fungování komise. Mezi devíti členy by měl hejtmanství zastupovat nejen on, ale také radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Záměr ZEVO Mělník je aktuálně ve fázi procesu EIA – posuzování vlivu na životní prostředí. Souhlasné stanovisko kraj podmiňuje vyřešením dopravní infrastruktury. Aby mohly být vybudovány obchvaty, které by v případě zprovoznění spalovny zabránily proměně nynější neutěšené dopravní situace v kritickou, by byly nutné miliardy. Předběžné odhady hovoří o tom, že z celkové sumy potřebné na vybudování ZEVO by většina měla padnout právě na obchvatové komunikace: 4,5 miliardy korun z celkových 5,5 miliardy.

Bez provozu zařízení ZEVO by zřejmě bylo třeba zásadně změnit koncepční záměry týkající se nakládání s odpadem v celém kraji. Počítá se s tím, že by mělo spalovat směsný komunální odpad i odpady živnostenské, průmyslové a dále nevyužitelné zbytky z třídíren z celých středních Čech; zřejmě by do svozových oblastí mohly být zahrnuty také části Libereckého a Ústeckého kraje. Předpokládaná kapacita dosahuje až 320 tisíc tun spalovaného odpadu za rok – přičemž se v EMĚ neboli Elektrárně Mělník počítá se současným utlumováním provozu kotlů spalujících fosilní paliva.