Zásadou dotačního fondu je, že kraj zaplatí polovinu nákladů na opravu silnice. Výpočtem 50 procent průměrných cen byla pro letošní rok stanovena maximální výše dotace na 600 korun za metr čtvereční „homogenizované“ komunikace. Obcím to má pomoci, aby získaly kvalitnější silnice; záplat v místě výkopů se lidé často obávají. Náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti silniční dopravu, vysvětlil, že právě nový fond homogenizace má pomoci k tomu, aby po zásahu bagrů byla silnice kvalitní – a současně to bylo možné zajistit rychle a s menším dopadem na obecní rozpočty. Dotační program schválili krajští zastupitelé v dubnu, první žádosti o podporu bylo možné podávat od sklonku června.

Pro letošek je ve fondu homogenizace připraveno sto milionů korun; k rozdělení tedy ještě zbývají bezmála tři čtvrtiny. Některé další žádosti o podporu už odbor dopravy krajského úřadu zpracovává, obce ale ještě mají možnost svoji žádost podat. Mají na to dva týdny: termín je stanoven do konce září.

První schválené podpory na silnice z fondu homogenizace
- Komunikace Kolín-Zibohlavy (Kolínsko) po stavbě kanalizace: 3 646 920 Kč
- Silnice Vysoká-Strážnice, Střednice (Mělnicko) po stavbě kanalizace: 4 282 081 Kč
- Oprava povrchu vozovky silnice III/27221 Jizerní Vtelno (Mladoboleslavsko): 1 790 503 Kč
- Silnice Jestřabí Lhota (Kolínsko) po stavbě kanalizace: 2 913 600 Kč
- Homogenizace komunikací po stavbě Skupinového vodovodu CHOPOS (Benešovsko): 5 381 700 Kč
- Homogenizace vozovky Lochovice-Netolice (Berounsko) po stavbě kanalizace: 892 978 Kč
- Oprava komunikací II/113 a III/11311 Štíhlice (Praha-východ) po stavbě kanalizace: 2 019 600 Kč
- Homogenizace komunikace III/11315 Klokočná (Praha-východ) po stavbě kanalizace: 2 400 000 Kč
- Homogenizace povrchu silnice III/2377 Mšecké Žehrovice-Lodenice (Rakovnicko): 2 292 950 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje