I když žádné oficiální statistiky o kácení a výsadbě alejí podél silnici na celostátní úrovni neexistují, zpracovává si je spolek Arnika od roku 2003 sám, a to dotazováním u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Z nich tak mimo jiné vyplývá, že Krajská správa silnic ve Středočeském kraji v loňském roce pokácela u silnic 491 stromů, ovšem místo nich vysadila 1 250 nových stromů.

Stromy do krajiny patří

Stromy do krajiny patří, jsou nejen levnou a velmi účinnou ochranou před extrémními teplotami, suchem a také prachem, ale dotvářejí také prostor kolem silnic. Některé studie pak hovoří i o tom, že pomáhají zklidnit dopravu.

„Stromy nám pomáhají chladit vzduch a zadržovat vodu, což právě v době s extrémními výkyvy počasí potřebujeme jako sůl,“ upozorňuje Marcela Klemensová ze spolku Arnika, expertka na ochranu stromů a alejí.

Situaci komplikují především vlastnické vztahy. Silnice se totiž v průběhu let rozšiřovaly a pro novou výsadbu, při dodržení stávající legislativy, není místo. V praxi to znamená nutný souhlas vlastníka sousedního pozemku. S tím bývá ovšem většinou problém.

Naděje pro stromy a aleje svitla před více než třemi lety, když vláda schválila národní akční plán na změnu klimatu. V něm se mimo jiné hovoří o nařízení o systematické výsadbě dřevin ve vhodné vzdálenosti od komunikací a také železnic. Jenže ani po čtyřech letech se na lepší zítřky neblýská. Metodický pokyn, který by přikazoval silničářům vysazovat určité množství stromů, ministerstvo životního prostředí nevydalo. Jak sdělil Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí, pro vydání je potřeba souhlas ministerstva dopravy. A ten chybí.

„Plnění povinnosti je natolik pomalé, že k zásadní změně v dohledné době jen tak nedojde. Nadějí pro stromy v krajině jsou proto samosprávy obcí a aktivní občané, kteří stále častěji berou výsadbu a ochranu stromů nejen u silnic do vlastních rukou,“ povzdychla si Marcela Klemensová.

Právě aktivní lidé a spolky jsou nadějí, že se stromy vrátí ve větší míře zpět do krajiny. V Česku by mělo za pět let přibýt deset milionů nových stromů. Takový cíl si vytyčila iniciativa s názvem Sázíme budoucnost, která na svých webových stránkách radí, jak při výsadbě stromů či alejí postupovat, jak ji financovat a podobně. A jelikož výsadba stromů či především zakládání nové aleje je spojena se značným fyzickým úsilím, prostřednictvím webu je možné sehnat dobrovolníky či se aktivně do výsadby zapojit. Podle údajů z webu www.sazimebudoucnost.cz se již podařilo v republice vysadit více než 600 tisíc stromů. S iniciativou spolupracuje ministerstvo životního prostředí, které připravilo dotační program na podporu výsadby stromů.

close Přestože stromů podél cest celkově v České republice ubývá, ve Středočeském kraji je trend zcela opačný. Dva vykácené stromy tu nahradilo až deset sazenic. info Zdroj: Deník zoom_in

Zdroj: Spolek Arnika

Podpořit výsadbu stromů a keřů se rozhodl počátkem letošního roku i Středočeský kraj. Vytipováno bylo 651 lokalit; v nich bude na jaře vysázeno celkem 294 listnatých a 157 jehličnatých stromů i 200 keřů.