Údaje k 6. květnu ukazují, že v rámci Středočeského kraje bylo pedagogům a dalším pracovníkům ve školství aplikováno celkem 25 770 dávek vakcín. V rámci evidence unikátních osob s ukončeným očkováním po podání dvou dávek se ukazuje, že u 9648 osob již byla vakcinace dokončena.

Tyto hodnoty lze vztáhnout k celkovému počtu pracovníků ve školství, potvrdila Deníku krajská mluvčí Martina Kemrová. Nejnovější data, která má odbor školství krajského úřadu k dispozici z výkazů uzavíraných k 31. prosinci 2020, ukazuje, že tehdy ve středočeském školství působilo 38,5 tisíce lidí. Přesně jich bylo 38 502, přičemž z toho se jednalo o 27 652 pedagogických pracovníků a 10 850 nepedagogických.

Jestliže ze školních týmů už má ukončené očkování 9648 osob, je zřejmé, že jde o rovnou čtvrtinu osazenstva. Vlastně nepatrně víc: dělá to 25,1 procenta. Pro jejich očkování bylo zapotřebí aplikovat 19 296 dávek vakcín. Zbývají tedy 6474 podané dávky – což odpovídá počtu osob, které lze ve školách označit jako rozočkované; čekající na druhou dávku. Přičemž Kemrová připomíná, že v případě dokončení jejich vakcinace se počet očkovaných pracovníků škol vyšplhá na 16 122 osob – což již odpovídá podílu 42 procent ze všech.

Čísla se přitom budou dále zvyšovat, upozornila Kemrová. Jednak v souvislosti s tím, že přibývají další věkové skupiny, pro něž je očkování otevřeno, jednak vzhledem k tomu, že ne všichni zájemci o vakcínu se nechali očkovat hned v první vlně.