Na dotační program, z něhož lze získat příspěvky na pořízení nových televizorů nebo set-top boxů k těm dosavadním, případně i na potřebné úpravy anténního systému, upozornila za ministerstvo Štěpánka Filipová. Dotace se však týkají pouze přístrojů v majetku sociálního zařízení; nikoli soukromého vlastnictví klientů.

Informační kampaň ministerstvo teprve rozběhne – už teď ale zařízení sociálních služeb mohou počítat s dotacemi, které bude stát směřovat k příjemcům prostřednictvím kraje. „Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či handicapovaným ve speciálních zařízeních,“ připomněl ministr Karel Havlíček (za ANO).

Nejde sice o vysoké částky, nicméně peníze na nezbytné výdaje související se zachováním možnosti sledovat televizi, na což jsou klienti zvyklí, mohou představovat vítanou pomoc. Peníze poskytovatelé sociálních služeb dostanou od kraje, který následně obdrží dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu.

Dotace na zachování možnosti sledovat televizi

* Příspěvky nabízené vybraným poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na nový standard televizního vysílání:

- na nákup set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2: finanční podpora do výše 1000 Kč;

- na novou televizi nahrazující přijímač, který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2: finanční podpora do výše 3000 Kč;

- na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény), který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2: finanční podpora do výše 7000 Kč

* Finanční podpora je koncipována tak, že může přispět k zajištění televizního vysílání rovněž prostřednictvím kabelové nebo satelitní platformy, případně IPTV (televizní vysílání šířené přes internet) nebo jiné technologie

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ilustrační foto.
Školy a domovy seniorů budou nakupovat i stavět
Ilustrační fotografie.
Domácí péče je podfinancovaná, vznikla proto petice