Ukazuje to čtvrteční rozhodnutí radních Středočeského kraje, kteří rozhodli o pozastavení příprav stavby takzvané Klánovické spojky: přivaděče od dálnice D11 na pomezí středních Čech a Prahy (jehož výstavba se původně ohlašovala už na rok 2022). Jak vážně je tento verdikt míněn, ukazuje fakt, že radní uložili Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, aby během srpna ukončila smlouvu se zpracovatelem projektové dokumentace.

„Stalo se tak na základě odezvy z území,“ potvrdil první náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), že čtvrteční rozhodnutí je skutečně reakcí na odpor, který plánovaná stavba vyvolala. A kdo byl proti? Kdekdo. „Zástupci obce Šestajovice a městské části Klánovice vyjádřili jasný nesouhlas s připravovanou stavbou za současných podmínek. Silný odpor vůči stavbě ze strany samospráv i spolků se ukázal i při veřejném projednávání v rámci EIA,“ upřesnil Kupka s odkazem na rozruch při projednávání vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí.

Změní jednou starostové názor?

Aktuální rozhodnutí znamená, že přípravy běžící od roku 2017 kraj zastavuje a prozatím se nebudou řešit ani možné úpravy či varianty stavby. Nejde ale ještě o definitivní sbohem dané tomuto záměru. Zatím však jsou karty rozdány tak, že pro nejbližší období se nic nechystá. A minimálně do dokončení Pražského okruhu v úseku Modletice–Běchovice, přeložek silnic I/12 Běchovice–Úvaly a II/102 v úseku od Úval k dálnici D11 (Úvaly–Mstětice) by to tak zřejmě mělo i zůstat.

A i poté se počítá s tím, že dokud budou proti místní starostové a jejich týmy, stavba by se dál chystat neměla. Naznačují to alespoň slova Kupky, jenž má v radě kraje na starosti právě oblast silniční dopravy, že s pokračováním přípravy se může začít až na základě jasně deklarovaného zájmu místních samospráv vyřešit Klánovickou spojkou stav a zatížení dopravy v tomto území.

Jiné projekty státu i kraje

Dobojováno není, avšak aktuální přerušení příprav rozhodně znamená víc než jen oddechový čas. Pozornost se v daném území soustředí na jiné projekty. Těmi budou Pražský okruh, což je stavba v režii státu zastupovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), dále rovněž pod křídly ŘSD přeložka I/12 – a druhá přeložka II/101 je akcí Středočeského kraje.

„V okamžiku, kdy stát a kraj dokončí tyto stavby, bude nutné se k řešení dopravy v Klánovicích a Šestajovicích vrátit,“ míní Kupka. A k tomu, jak by to viděl za nové situace, leccos naznačuje jeho vyjádření: „Pak by samozřejmě nehrozilo, že by Klánovická spojka sloužila i jako výhodnější tranzitní trasa.“