Opakuje se tak situace známá z minulých let. „V této oblasti zaznamenáváme každoročně vysoký převis žádostí, proto jsme museli i letos v souladu s vyhlášeným programem požadované částky krátit,“ konstatoval náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí a evropských fondů. A škrty byly rázné. Hned 43 obcí a měst, které prošly sítem posuzování žádostí, se ucházelo o pětimilionové částky, tedy o dotaci v maximální možné výši – nedočkají se však milionů, ale statisíců: shodně 897 378 Kč, protože požadavky byly sníženy všem stejně. Ve stejném poměru pak byly kráceny i další i další požadavky. Nejméně připadne na obec Chýně z Prahy-západ: 57 530 Kč – byť původně pro napojení na pražský vodojem žádala o dotaci ve výši 320 538 korun.

Nestačil by ani pětinásobek peněz

Pro tematické zadání Životní prostředí, z něhož se v rámci krajského infrastrukturního fondu dotace na potrubí, vylepšení vodojemů či čističek poskytují, je připraveno 50 milionů. I kdyby peněz bylo k dispozici pětkrát tolik, stejně by to bylo málo.

Nebylo by záhodno 50milionovou alokaci navýšit? Tuto otázku nabídl kolegům v krajském zastupitelstvu ke zvážení Martin Hujer (STAN). Kontrast rozdělovaných 50 milionů a součtu všech požadavků dosahujících sumy bezmála 279 milionů je obrovský. A když se učiní zadost spravedlnosti a požadavky kraj všem žadatelům pokrátí ve stejném poměru, získají starostové tolik peněz, aby jim k něčemu byly? Podle Věslava Michalika (STAN) je to tíživé zvláště u malých obcí: „Jestliže dostávají 20 procent požadované částky, může být problém tu akci dělat – nebo je to velmi zatíží.“

Pro budoucnost lze probrat změny

Podporu zastupitelů nakonec Hujerův návrh na přidání nezískal. Jediným zdrojem, odkud by se daly peníze vzít, je podle slov Kovácse „pokrátit investice v jiných oblastech“ – přičemž brát peníze z jiných rozpočtových kapitol nebo z lepších daňových příjmů náměstek hejtmanky nyní v polovině rozpočtového období nepovažuje za správné. Připomněl, že pokud by se obec dostala do problémů, má kraj zřízený fond návratných finančních zdrojů umožňující čerpat peníze na předfinancování projektu.

Pro budoucnost se ve výborech zastupitelstva zřejmě skutečně bude debatovat o možném navýšení částky připravené k rozdělení. Výběrové komisi lze podle Kovácsových slov také možno navrhnout změnu pravidel pro případ, že nebude dost peněz pro uspokojení všech žádostí: v rámci tohoto fondu se zatím uplatňuje rovnoměrné krácení, zatímco jiné dotační fondy kraje to řeší třeba výběrem jen několika nejlépe hodnocených projektů. Jak Kovács připomněl, podnětem pro výběrovou komisi je i námět zastupitele Petra Halady (STAN), zda by nebylo dobré doplnit žádost dotazem, do jaké míry případného snížení je zájemce ještě schopen dotaci přijmout.

Tematické zadání Životní prostředí Středočeského Infrastrukturního fondu
- Alokace (částka určená k rozdělení na krajských dotacích) dosahuje 50 milionů korun
- Žádosti o dotace, které prošly formální kontrolou, dosáhly součtu požahovaných částek 301 111 684 Kč; po odečtu již poskytnutých dotací z minulých let (jak stanoví pravidla dotačního programu) se celková požadovaná částka snížila na 278 589 351 Kč
- Aby mohli být uspokojeni všichni zájemci o dotace, jejich požadavky byly „pokráceny“ ve shodném poměru – vyděleny koeficientem 5,57178702 (místo požadovaných pěti milionů korun tak žadatelé dostanou 897 378 Kč, například milionové požadavky se scvrkly na 180 tisíc)
- Naprostá většina obcí a měst žádá o dotace na budování kanalizací, případně na vylepšení čistíren odpadních vod; ze 71 podpořených projektů se vodovodů týkají jen akce obcí Sibřina na Praze-východ, Dublovice na Příbramsku, Pňov-Předhradí na Kolínsku, Čertovka na Kutnohorsku, Příčovy na Příbramsku, Grunta na Kolínsku, Rohozec na Kutnohorsku, Chrášťany na Kolínsku, Chýně na Praze-západ, městysu Jince na Příbramsku a sdružení CHOPOS na Benešovsku

Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje


Dotace na vodovody a kanalizace z infrastrukturního fondu

Obec  Okres  Projekt  Požadovaná částka (v Kč)  Schválená částka (v Kč)
Radovesnice I Kolín  Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I  5 000 000  897 378
Radim  Kolín  Radim - ČOV 2500 EO  5 000 000  897 378
Sedlice Příbram  Sedlice a Hoděmyšl, kanalizace  5 000 000  897 378
Svatá  Beroun  Kanalizace obce Svatá  5 000 000 897 378
Vranovice Příbram  Vranovice – kanalizace 5 000 000  897 378
Sibřina  Praha-východ  Vodovod a kanalizace Sibřina, Stupice 5 000 000  897 378
Velenice  Nymburk Velenice – ČOV a splašková kanalizace  5 000 000  897 378
Hořesedly  Rakovník  Hořesedly – splašková kanalizace, ČOV 5 000 000  897 378
Mnichovice  Praha-východ  Mnichovice – kanalizace Myšlín  5 000 000  897 378
Tlustice  Beroun  Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice  5 000 000  897 378
Hradištko  Praha-západ  Hradištko – lokalita „Nade Vsí“, tlaková kanalizace, napojení na ČOV Pikovice  5 000 000  897 378
Dřínov  Kladno  Dřínov, Drhkov – Kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378
Horka II  Kutná Hora  Odkanalizování obce Horka II  5 000 000  897 378
Horoušany  Praha-východ  Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV  5 000 000  897 378
Dublovice  Příbram  Vodovod Dublovice  5 000 000 897 378
Pňov-Předhradí  Kolín  Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov-Předhradí  5 000 000  897 378
Jince  Příbram  Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince  5 000 000  897 378
Sdružení CHOPOS Benešov Skupinový vodovod CHOPOS 5 000 000  897 378
Třebsko  Příbram  Splašková kanalizace a ČOV Třebsko 5 000 000  897 378
Vyžlovka Praha-východ  Vyžlovka – dokončení kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Vysoká u Příbramě Příbram  Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě 5 000 000  897 378
Jivina  Mladá Boleslav Kanalizace Jivina  5 000 000 897 378
Lošany  Kolín  Kanalizace a ČOV Lošany  5 000 000  897 378
Větrušice  Praha-východ  Kanalizace a ČOV Větrušice  5 000 000  897 378
Velenka  Nymburk Kanalizace a ČOV Velenka 5 000 000  897 378
Sedlec  Mladá Boleslav  Sedlec – splašková kanalizace  5 000 000  897 378
Zbečno  Rakovník  Zbečno – kanalizace II. a III. etapa 5 000 000  897 378
Sýkořice  Rakovník  Sýkořice – splašková kanalizace  5 000 000  897 378
Záluží  Beroun  Kanalizace a ČOV – Záluží  5 000 000  897 378
Vysoká  Mělník Vysoká – Strážnice, Střednice – kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Mrzky Kolín  Splašková kanalizace a ČOV 300EO v obci Mrzky  5 000 000  897 378
Křížkový Újezdec  Praha-východ  Křížkový Újezdec a Čenětice – splašková kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Stříbrná Skalice Praha-východ Odkanalizování obce Stříbrná Skalice  5 000 000  897 378
Dobrovolný svazek obcí Vejborka  Praha-východ  Turkovice, Lensedly – kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Kounov  Rakovník  Splašková kanalizace a ČOV 650 v obci Kounov  5 000 000  897 378
Pletený Újezd  Kladno  Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod  5 000 000  897 378
Kňovice Příbram  Kňovice, Kňovičky – kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Dlouhá Lhota  Mladá Boleslav  Dlouhá Lhota – splašková oddílná kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Čertovka  Kutná Hora Vodovod Horušice, Horka, Brambory – Přiváděcí vodovodní řad Sulovice – Horušice 5 000 000  897 378
Drásov  Příbram Splašková kanalizace a ČOV Drásov  5 000 000  897 378
Miličín Benešov  Miličín – splašková kanalizace a ČOV  5 000 000  897 378
Pětihosty  Praha-východ  Pětihosty – tlaková kanalizace a ČOV 5 000 000  897 378
Mokrovraty Příbram  Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí 5 000 000  897 378
Příčovy  Příbram  Vodovod Příčovy  4 777 272  857 404
Souňov  Kutná Hora Splašková kanalizace a ČOV Souňov 4 160 020  746 622
Kamenice  Praha-východ  Intenzifikace ČOV Kamenice  3 961 384  710 972
Plchov  Kladno Plchov – kanalizace a čistírna odpadních vod  3 152 515  565 800
Grunta  Kolín  Vodovod v obci Grunta 3 138 671  563 315
Doubravčice Kolín  Doubravčice – intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 EO  3 005 636  539 438
Zadní Třebaň Beroun  Zadní Třebaň – kanalizace II. etapa  2 855 252  512 448
Láz Příbram Láz – splašková kanalizace a ČOV 2 777 492  498 492
Přistoupim  Kolín  ČOV a kanalizace Přistoupim  2 777 492 498 492
Podolanka  Praha-východ  Podolanka – kanalizace  2 777 492  498 492
Mšec  Rakovník  Kanalizace a ČOV v městyse Mšec  2 777 492  498 492
Čisovice  Praha-západ  Splašková kanalizace a ČOV Čisovice – 2. stavba, část A  2 777 492  498 492
Petrovice  Rakovník  Splašková kanalizace a ČOV – Petrovice  2 777 492  498 492
Kšely  Kolín  Splašková kanalizace v obci Kšely 2 589 400 464 734
Klášterní Skalice  Kolín  Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace  2 275 026  408 312
Hradešín  Kolín  Kanalizace a ČOV Hradešín 2 271 987 407 766
Zdiby  Praha-východ  Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část 2 200 000  394 846
Branov  Rakovník  Kanalizace Branov II. etapa 1 930 000  346 388
Horní Bukovina  Mladá Boleslav  Splašková kanalizace v obci Horní Bukovina – III. etapa  1 731 578 310 777
Libeř  Praha-západ  Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV  1 709 275 306 774
Vrátkov  Kolín  Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod  1 216 000 218 243
Rohozec  Kutná Hora  Vodovod v obci Rohozec 1 131 200  203 024
Křečovice  Benešov Kanalizace Křečovice – II. etapa 1 092 032  195 994
Rabyně Benešov  Rekonstrukce ČOV Rabyně  1 031 200  185 076
Bavoryně Beroun  Bavoryně – kanalizace II. etapa  974 200 174 846
Chrášťany Kolín  Chrášťany, Bylany – napojení na skupinový vodovod Sadská  728 213  130 697
Javorník  Benešov  Javorník – ČOV a kanalizace  673 000  120 788
Chýně  Praha-západ  Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem  320 538  57 530


Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje