Zčásti má vést v trase nynějších kolejí: počítá se s využitím opuštěných částí tělesa železnice, která v rámci modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště bude někde přeložena do nové trasy, případně s využitím prostorových rezerv podél této železniční trati.

Projekt i stavbu zajistí kraj

Pro projekt „samostatné chráněné trasy pro bezmotorovou dopravu“ nazvaný Kladenská drážní cesta se nyní chystá uzavření smlouvy o spolupráci mezi pražským magistrátem a středočeským hejtmanstvím. Nejbližším krokem by mělo být její schvalování na zasedání krajských zastupitelů, kteří budou jednat 12. září.

Z navrhovaného textu plyne, že významnější role při přípravách i vlastní stavbě má připadnout Středočechům. Naznačují to alespoň slova náměstka hejtmanky Petra Boreckého (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy (a právě do této sféry hejtmanství cyklostezky řadí; nevnímá je jako čistě rekreační záležitost, ale jako součást dopravního systému).

„My jako iniciátor projektu se ve smlouvě s Prahou zavazujeme ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistit zpracování kompletní projektové přípravy a následné provedení stavby,“ konstatoval Borecký. Hlavní město má zajistit pozemky na svém území – a na projektové přípravě i následné stavbě se finančně podílet. „V neposlední řadě také Praha převezme úsek na svém katastrálním území do vlastnictví a správy,“ doplnil Borecký. Ten dále počítá i se spoluprací s městy a obcemi podél trasy, stejně jako se Správou železnic.

Vlastní budování cyklostezky pak bude úzce navázáno na modernizaci železniční trati Praha–Kladno. Již schválený projektový záměr počítá s tím, že stavět by se mělo v letech 2024–2026. Předpokládané náklady byly před osmi měsíci vyčísleny na 467 milionů korun. Částka vychází z technické prověřovací studie, kterou v roce 2020 nechalo vypracovat město Kladno. Skutečné náklady, jež si tato zhruba půlmiliardová investice vyžádá, nicméně vyplynou až z výběrového řízení na zhotovitele.

Kousek za ves i stovky kilometrů

Dosavadní plány hovoří o tom, že nová cyklostezka nejen pomůže rozvinout rekreační potenciál oblasti a „zajistí chybějící vazby“ v území podél železniční trati, ale současně má zlepšit dostupnost železničních zastávek pro obyvatele obcí v okolí. Počítá se tedy s tím, že lidé dojíždějící do práce či škol budou více využívat vlaky, k nimž z domova přijedou na kole (a stejným způsobem se pak vrátí).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Vedle lokálních a regionálních souvislostí však má drážní cesta naplňovat i plány s podstatně větším dosahem a přesahem. Počítá se s tím, že bude začleněna do systému dálkových cyklotras. Směrem na západ by se tak v její trase prodloužila cyklotrasa číslo 1 (Praha–Brno–Skalice). Ta nyní na středočeském území prochází okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora; připojily by se tedy ještě okresy Praha-západ a Kladno. Současně to má otevřít možnost propojení s „cyklistickými dálnicemi“ na území Plzeňského a Karlovarského kraje.