Jak vypadají tyto dny v životě evangelického faráře a jak bude trávit Štědrý den?

Co znamenají blížící se Vánoce pro evangelického faráře?

Pro faráře znamenají blížící se Vánoce jednak více práce. V průběhu vánočního času slavíme více bohoslužeb a scházíme k různým setkáním, na která je potřeba se připravit. Snažím se navštívit lidi, kteří se nemohou dostat do kostela. Dovolím si pozvat čtenáře na vánoční bohoslužby, které budou v neděli 25. prosince od devíti hodin v našem sboru na ulici Jiřího z Poděbrad číslo popisné 308. Vánoce pro faráře znamenají jednak více práce, ale také radost ze všech setkání a rozhovorů s lidmi. A také ze samotné podstaty Vánoc. Připomínáme se, že do světa vstoupilo světlo, které žádná tma nemůže uhasit. To je dobrá a radostná vánoční zpráva.

Jak se liší oslavy Vánoc u evangelíků a katolíků?

Myslím si, že se nijak významně neliší. V Kutné Hoře na slavení Vánoc dokonce spolupracujeme. Na Štědrý den dopoledne v 10.00 hodin se koná na Palackého náměstí akce s názvem Betlémské světlo, kterou pořádají církve působící v Kutné Hoře společně se skauty. Skauti zajišťují ono světlo a faráři z jednotlivých církví se prostřídají u mikrofonu, odkud zazní vánoční biblický příběh, modlitba a zamyšlení nad smyslem Vánoc. Myslím si, že vánoční zvěst je pro katolíky i evangelíky stejná. Pán Bůh vstoupil do světa a stal se jedním z nás. Spolupráce církví není zcela běžná, ale tady v Kutné Hoře funguje velice dobře.

Jak vnímáte Vánoce vy sám? Co pro vás znamenají a na co se vždy nejvíce těšíte?

Již od dětství jsem cítil, že s blížícími se svátky vánočními panuje hezčí a svátečnější atmosféra, než kdy jindy. Tak to vnímám i teď. Lidé jsou sice nervózní, protože je třeba všechno uklidit, nakoupit a připravit. Ale přesto je ve vzduchu taková zvláštní, nevysvětlitelná nálada. Po svátcích budu mít dovolenou a chci se setkat s rodinou a známými na Vysočině a Valašsku. Na to se těším.

Jak budete trávit Štědrý den?

Dopoledne budu na Palackého náměstí na Betlémském světle a potom se budu připravovat na nedělní bohoslužby. 

Kolik času zabere příprava vánočních kázání?

Délka přípravy vánočního kázání se nijak neliší od přípravy jakéhokoli jiného kázání. Nutno však dodat, že délka přípravy kázání se nedá předem odhadnout. Někdy to jde samo a kázání je napsané za tři hodiny, jindy si s tím lámu hlavu dva dny. Nerad pracuji ve stresu a snažím se nenechávat přípravu kázání na sobotní večer, což se ne vždy povede.

Je pro evangelíky důležitější svátek Vánoc nebo Velikonoc?

Pro všechny křesťany jsou důležitější velikonoční svátky. O Velikonocích si připomínáme oběť a vzkříšení Ježíše Krista. Pán Ježíš byl ukřižován, zemřel, ale byl vzkříšen, vstal z mrtvých. Je to krutý příběh, ale přesto z něj můžeme čerpat naději. Můžeme ten velikonoční příběh číst tak, že nic není navždy ztraceno. Cokoli my lidé zkazíme, nebo rozbijeme. Vztahy třeba. Tak to všechno může Pán Bůh napravit.

Chodí před Vánocemi do kostela více lidí?

V adventní době chodí na bohoslužby zhruba tolik lidí jako jindy. Na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, chodí tradičně lidí více.

Zpíváte rád koledy? Jakou máte nejraději?

Se souborem Cantica, ve kterém zpívám, jsme měli letos čtyři adventní koncerty. Já byl bohužel pouze na dvou, protože jsem neměl dostatek času. Ale často si během dne prozpěvuju písničky, které zpíváme. Také při nedělních bohoslužbách zpíváme společně několik písní a většinou ta poslední mi pak zní v hlavě celou neděli. Hudbu mám rád. Ale nějakou jednu oblíbenou písničku, ani koledu nemám.

Prozradíte více o vaší kapele? Máte i nějakou píseň, která souvisí s Vánocemi?

Hraji ve dvou kapelách. S jednou, která se jmenuje K.S.V. budeme příští rok slavit dvacet let existence. O Vánocích vyloženě nezpíváme, ale kdysi jsme na Vysočině, kde jsem vyrůstal, pořádali takový vánoční festival. Jmenoval se Fryšavská kosa, protože se odehrával v obci Fryšava koncem prosince. Tam panovala jedinečná atmosféra. Někdo přinesl vánoční cukroví, jiný vaječný koňak, do toho hrála hudba a bylo to moc hezké. Druhá kapela se teď nově jmenuje Bullerbyn. Měli jsme pár koncertů v adventním čase, ale písničku s vyloženě vánoční tématikou také nemáme.

V čem spočívá práce evangelického faráře? Jaký je váš denní program?

Farář je zodpovědný za chod sboru. Zajišťuje průběh setkání, která sbor pořádá. Centrem sborového života jsou nedělní bohoslužby. Ty jsou každou neděli od devíti hodin a schází se na nich všechny generace. Na průběhu bohoslužeb se také podílí nejvíce lidí. Farář většinou káže, někdo musí doprovodit shromáždění při zpěvu, někdo čte z bible, jiný zase učí děti v nedělní škole, také je potřeba nachystat po bohoslužbách pohoštění. Je toho hodně a mám radost, že jsou lidé ochotni s něčím pomoci. V týdnu se scházíme při nejrůznějších setkání. Jednou týdně je náboženství pro děti a biblická hodina, jednou za měsíc schůzka střední generace. Jednou za tři týdny bývá setkání seniorů. Promítáme dokumentární filmy z festivalu Jeden svět. Rád chodím také k lidem na návštěvy. Přijde mi hrozně důležité, aby měl farář s lidmi osobní vztah a byl s nimi v kontaktu. Na starosti mám také spoustu administrativních záležitostí. Práce je dost a každý den je úplně jiný.

Pocházíte z Kutné Hory? Jak dlouho jste farářem?

Narodil jsem se v Praze, ale když mi bylo osm let, přestěhovali jsme se na Vysočinu do Nového Města na Moravě. Řekl bych, že spíš pocházím z Vysočiny než z Prahy. Farářem jsem čtvrtý rok. Před tím jsem studoval na evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a absolvoval roční praxi, takzvaný vikariát. Během této praxe mě oslovilo několik sborů a nakonec jsme se domluvili s tím kutnohorským, že tam nastoupím. Byl jsem zde zvolen a jsem rád, že to tak dopadlo. Kutnohorský evangelický sbor je spíš menší, ale cítím tady chuť společně vytvářet podmínky pro zajímavý sborový život.

Čtěte také: Kněz Zbigniew Czendlik podepisoval v Kutné Hoře svou knihu