Celková nemocnost v rámci celého kraje dosáhla 373 onemocnění na sto tisíc obyvatel a proti předchozímu týdnu byl zaznamenán její vzestup o 19,6, informovala ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová. „Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Kutná Hora, nejnižší v okrese Praha-západ,“ upozornila na rozdíly mezi jednotlivými oblastmi kraje.

Chtít srovnávat v tomto případě Kutnohorsko s Kutnohorskem, které má nejvyšší přepočtenou nemocnost rovněž v rámci sledování šíření koronaviru, či z toho dokonce chtít odvozovat nějaké závěry, by však bylo čirou spekulací.

V kategorii onemocnění s klinickým obrazem chřipky, tedy v rámci sledování pacientů s typickými chřipkovými příznaky, se proti předchozímu týdnu nic nezměnilo. Zde celokrajsky propočtená nemocnost dosahovala jednoho případu na sto tisíc obyvatel – a na celkové nemocnosti mají tito pacienti podíl určený na 0,3 procenta.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Do 5 let  769 10,8 procenta
6 – 14 let  370 14,9 procenta
15 – 24 let  535 10,3 procenta
25 – 59 let  287 28,7 procenta
60 let a více  248 37,0 procenta
Celkem 373 19,6 procenta


Akutní respirační onemocnění v regionech

Region  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko  321 -0,6 procenta
Berounsko 272 -1,8 procenta
Kladensko  212  +11,6 procenta
Kolínsko  369 +13,5 procenta
Kutnohorsko 608 +139,4 procenta
Mělnicko 564 +13,9 procenta
Mladoboleslavsko 601 +66,9 procenta
Nymbursko  340 +5,6 procenta
Praha-východ  447 +23,8 procenta
Praha-západ 186 -2,1 procenta
Příbramsko  318 -23,6 procenta
Rakovnicko  359 +46,5 procenta
Středočeský kraj  373  +19,6 procenta


Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje z 48. kalendářního týdne 2020