Farář Stanislav Zápotocký je několik let zároveň ředitelem tohoto zařízení. Před několika měsíci se jeho jméno objevilo v médiích - byl fyzicky napadený přítelem jedné klientky.

Připomenete komu azylový dům slouží?

Dům je určen pro maminky s dětmi, případně pro těhotné ženy. Máme pro ně jednadvacet lůžek v osmi samostatných pokojích. Muže neubytováváme. Ve čtvrtek 6. října jsme nástupem jedné klientky z Korkyně na Příbramska naplnili celou kapacitu. Uvolněné místo bývá vždy rychle obsazeno, další zájemkyně pak musíme odmítat.

Na jakou dobu u vás najdou maminky azyl?

Podle smlouvy je pobyt omezen na půl roku. Výjimečně v odůvodněných případech jej můžeme prodloužit až na rok, ale za podmínky, kdy klientka dodržuje pravidla a nejsou s ní problémy.

Můžete pravidla upřesnit?

Smlouvu společně s domácím řádem, kde je vše podrobně vysvětleno, dostává maminka hned po nástupu. Je tam uvedený například zákaz alkoholu, drog, pravidla k úklidu, službám i k návštěvám. Samozřejmě jsou ve smlouvě uvedeny i poplatky za pobyt.

Jak jsou vysoké?

Pokud má klientka jedno dítě, tak je denní poplatek 110 korun, za každé další dítě se zvyšuje o třicet korun.

Jak máte ve smlouvě ošetřeny návštěvy?

Návštěvy mohou maminky přijímat na svém pokoji maximálně tři hodiny denně - od 8 do 19 hodin. V ostatních prostorách azylového domu by se neměly pohybovat. Musí se zapsat do návštěvní knihy. Jedná se o nejbližší rodinné příslušníky. Přenocování striktně nepovolujeme. Při porušení pravidel můžeme návštěvy zakázat.

V azylovém domě nejste nepřetržitě. Kdo to ohlídá?

Máme tady kamerový systém, je snadné zjistit, kdo sem přichází a v kolik hodin odchází. Děláme také večer namátkové kontroly.

Zřejmě k nejzávažnějšímu porušení domácího řádu došlo letos v létě, kdy vás museli ošetřit zdravotníci…

Ano, sanitka mě odvezla do Příbrami, kde mi v nemocnici ošetřili rozseknutý ret po ráně pěstí. Vrhl se na mě naprosto bezdůvodně přítel klientky, když jsem se snažil urovnat roztržku mezi ní a další maminkou. Zazlívala jí, že mě vyrozumněla o tom, že odešla popíjet do baru a na pokoji zanechala dítě. Žena, o které hovořím, tady byla dva týdny a že byla velmi problémová, jsme se dozvěděli až při jejím propuštění. Vystřídala asi pět azylových domů a nikde nezůstala déle. Útočník, který tady rozbíjel zařízení a choval se naprosto nepříčetně, je recidivista a hrozí mu pět vězení. V minulosti si odseděl celkově asi jedenáct let.

Udělal jste coby ředitel nějaká opatření, abyste ochránil i sám sebe? Nepořídil jste si například „pepřák"?

Ne, pepřák po kapsách nenosím. Za třináct let to byl jediný případ, kdy mě někdo napadl. Na psychopata můžete narazit ale kdekoliv. Bitky v azylovém domě rozhodně na denním pořádku nejsou.

Azylový dům sousedí s 1. základní školou. Vítáte, že na ní bude umístěna také kamera?

Takováto posila, která bude sledovat okolí školy, bude jist dobrá. Já mohu zasáhnout nebo o pomoc požádat až v případě, kdy se návštěva nepatřičně chová v azylovém domě nebo v jeho blízkosti. Ale těžko zabráním tomu, kdy přítel některé z klientek přespí venku na lavičce, což se také stává.

Hledají klientky zaměstnání alespoň na částečný pracovní úvazek?

K tomu se je snažíme nasměrovat. Jsou hlášeny na úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. Jedna žena se právě chystá jet do Prostřední Lhoty, protože díky pracovnicím úřadu práce zjistila, že tam hledají sílu na pomocné práce. O další mamince víme, že si přivydělává úklidem. Také je nyní sezona, kdy se vykupují padaná jablka - i tuto možnost některé ženy využily a já jim vozím pak padančata do výkupu.

Mají některé vaše maminky už školáky? A máte informace, jak se k nim spolužáci chovají, zda nejsou za „otloukánky"?

Chodí do školy Propojení nebo do 1. ZŠ. Zaznamenali jsme i případ šikany, ale tato záležitost se vyřešila. Záleží vždy na kolektivu v té které třídě, jak spolu vycházejí.

Pomáhají klientky také s úklidem azylového domu nebo údržbou zahrady?

To je úkol pro naši sociální pracovnici, aby jim vytvořila program. Snažíme se o to, aby pracovaly, ale problém je v tom, že klientela se obměňuje.

Co vás nejvíc trápí? Jsou to finance?

Finance jsou nyní vyřešeny. Od začátku roku jsme žili v nejistotě, protože jsme v prvním kole dotaci nedostali, byla nám přidělena až ve druhém kole posuzování žádostí. Byl nám schválen dotační program OPZ, který by nám měl zajistit financování na příští tři a čtvrt roku. Trápí mě obrovská administrativa, neustálé výkazy, což mě velmi zdržuje od vlastní práce s klientkami.

Z jakých zdrojů je azylový dům financován?

Úhrady klientek zajistí přibližně třetinu nákladů, dvě třetiny představují dotace a sponzorské dary.

Kolik má sedlčanský azylový dům zaměstnanců?

Do současné doby tři a díky přidělené dotaci se chystám přijmout údržbáře.

Máte jako farář dost jiných povinností. Nechystáte se post ředitele azylového domu obsadit někým jiným?

Rád bych vedení azylového domu předal, ale není to tak jednoduché. Musí to být někdo, kdo chod tohoto zařízení blíž nejprve pozná a já abych měl zároveň čas poznat jeho.

Útočník napadl v azylovém domě farářeObyvatelé ulice Primáře Kareše v Sedlčanech byli v neděli 7. srpna večer vystaveni rušivým událostem a hluku, který pocházel z azylového domu pro matky s dětmi. Viděli, že zde zasahovali nejen strážci zákona, ale i posádka vozidla rychlé zdravotnické záchranné služby. Podle výpovědí sousedů mělo dojít i k napadení kněze Stanislava Zápotockého, který o azylový dům pečuje. Informaci potvrdil Petr Krch, velitel Městské policie Sedlčany.

„Strážníci zasahovali v azylovém domě ve 21.30 hodin, a to na žádost záchranky ze Sedlčan. Důvodem zásahu byl agresivní muž, který devastoval zařízení azylového domu a skutečně napadl faráře Zápotockého," sdělil Krch s tím, že útočníkovi byla nasazena služební pouta. „Strážníci spolupracovali s hlídkou Policie ČR Sedlčany i při jeho transportu do policejní cely v Příbrami," uvedl strážník.

Bylo prý na první pohled zjevné, že agresor je pod vlivem alkoholu. Měl u sebe i injekční stříkačku k aplikaci návykových látek. „Zřejmě byl nemocný i hepatitidou typu C. V poslední době se naši strážnici stále více setkávají v terénu s narkomany a u pachatelů se žloutenkou tohoto typu. Při podezření, že by mohlo jít o nakažení touto závažnou nemocí, jsou u nich prováděna zdravotní vyšetření," dodal Krch.

Obyvatel bydlící v rodinném domku v blízkosti místa incidentu je přesvědčen, že přítomnost mužů, ať již jsou s jeho obyvatelkami v jakémkoliv vztahu, je destabilizačním prvkem. „Jakmile se jich kolem objektu začne pohybovat větší počet, začínají nám tu větší problémy," komentoval nedělní událost.

Čtěte také: Benešovem opět obchází strach z azylantů

Marie Břeňová