„Mimořádné opatření odkazuje jak na krizový zákon, tak na zákon o ochraně veřejného zdraví,“ vysvětlila, z čeho zapojení hygieniků plyne. „S největší pravděpodobností požádáme o součinnost policii,“ předpokládá – nicméně jedním dechem dodává, že přesná pravidla se zatím upřesňují.

Šalamunová však slibuje, že středočeští hygienici nemají v úmyslu tlačit podniky ke zdi. „První kontroly budou spíš spojené s informacemi,“ zmínila, že firmám je třeba dát čas, aby si na novou povinnost testovat (a na vše, co je s ní spojené) zvykly. Nepočítá se tedy s rozdáváním pokut, ale upozorní: tohle je v pořádku, tamto taky – ale támhleto je třeba zlepšit. „Jak to bývá zvykem i u jiných našich kontrol,“ poznamenala Šalamunová.

V souvislosti s testy, které už leckteré firmy samy dělají, ale nově je budou muset zajišťovat povinně, se ostatně obdobně vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Není cílem nikoho šikanovat,“ zdůraznil. Testy jsou podle něj nezbytné k tomu, aby se předešlo situaci, kdy by kvůli šíření koronaviru bylo v budoucnu podniky třeba zavírat. Jaké sankce případně firmám hrozí v případě pochybení, se podle Havlíčkových slov teprve bude domlouvat v rámci debat s ministerstvy vnitra a financí. Šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) má nicméně jasno: podle pandemického zákona bude firmu možno pokutovat do částky 500 tisíc korun, zaměstnance do 50 tisíc. I opakovaně.

Podniky nad 250 zaměstnanců musí s testováním schválenými antigenními testy začít už ve středu a dokončit je u všech pracovníků do 12. března, menší firmy zaměstnávající od 50 do 249 lidí musí začít nejpozději v pátek a mít hotovo do 15. března. Následně se má pokračovat vždy jednou týdně, přičemž povinnost absolvovat testy se nevztahuje na zaměstnance pracující z domova v rámci home office. Naopak zaměstnanci docházející na pracoviště nemají možnost volby: jsou povinni se testu podrobit.

Podniky k tomu mohou využít služeb standardních testovacích středisek, závodního lékaře nebo lze třeba nakoupit testovací sady pro „samotestování“ zaměstnanců. Mají i možnost zřizovat vlastní testovací místa. V takovém případě hygienici podle slov Šalamunové budou schvalovat jejich provozní řád, ale také dohlížet na proškolení personálu nebo na nakládání s infekčním odpadem. „K tomu stačí doložit smlouvu se specializovanou firmou nebo s nemocnicí, která odpad odebere a zlikviduje jej společně se svým vlastním,“ upřesnila Šalamunová.