„Představení má děti seznámit zábavnou formou o některých pravidlech etikety a slušného chování. Dozví se, kam by kdo měl první vcházet a některá další pravidla slušného chování,“ uvedli autoři projektu. O nementorský přístup se na pódiu starají Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Pořad písničkami doplňují současné dětské idoly Pavel Callta a Nelly Řehořová. Pořad je určen pro druhý stupeň základních škol a například v Mladé Boleslavi se na něj mohou těšit 11. května.