Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua (trojdení), které začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou, jeho střed tvoří Velikonoční vigilie a končí na Neděli Zmrtvýchvstání. Připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. V obecném povědomí je Zelený čtvrtek dnem, kdy "zvony odlétají do Říma". Při zpěvu Gloria večerní mše zvoní zvony a pak se odmlčí až do Gloria Velikonoční vigilie.

Zapovězený zvuk zvonů a zvonku je v tomto období nahrazen zvuky dřevěných klepačů nebo řehtaček. Na konci čtvrteční večerní mše se odnáší eucharistie mimo svatostánek na jiné místo v kostele. Znázorňuje se tak odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady. V průběhu mše také kněz po vzoru Ježíše umyje nohy dvanácti věřícím. Velikonoční triduum pokračuje Velkým pátkem připomínajícím ukřižování Ježíše Krista a jeho smrt na Kalvárii.