Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje upozorňuje na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ): „Při přechodu studené fronty se místy vyskytnou nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h).“ Výstraha je platná 30. 4. 2018 do 16 hodin.

Rozdělávání ohně ve volné přírodě je nebezpečnou činností, upozorňují hasiči. Za běžných podmínek je nutné přihlédnout k aktuálním podmínkám, tj. stavu a povaze okolních porostů, povětrnostním podmínkám, dostatečné vzdálenosti od vybraných objektů a podobně.

Silný vítr situaci dále komplikuje. "V návaznosti na aktuální výstrahu ČHMÚ je nutno důsledněji přihlédnout k aktuálním povětrnostním podmínkám, tj. rychlosti a směru větru, posouzení podstatně širšího okruhu okolí místa pálení a stanovit dostatečná opatření, případně pálení odložit anebo od tohoto zcela ustoupit. Šíření požáru v nepříznivých podmínkách je velice rychlé a hrozí značné majetkové škody, újmy na zdraví a životech," varuje Libor Pospíšil, krajský vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje.

Dle generální klauzule zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. V případě, že nebudou stanovena dostatečná opatření proti vzniku požáru či bude založen oheň ve volné přírodě v době nepříznivých povětrnostních podmínek, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bude postupovat dle zákona a skutečnost bude vyhodnocovat jako jeho porušení.

Zdroj: HZS Středočeského kraje