Hlasovat lze na webu krajského úřadu www.kr-stredocesky.cz, který jednotlivé kandidáty na ocenění také stručně představuje. Sbírání hlasů podpory se však nezastavilo ani během víkendu, kdy mohli zájemci využít náhradní adresu směřující na hlasovací formulář, zveřejněnou taktéž na facebooku. Web i další elektronické služby krajského úřadu totiž zůstaly dočasně nedostupné. Odstávka související s předem plánovanou rozsáhlou výměnou síťových prvků byla původně plánována do pondělní šesté ranní – podařilo se však zajistit, že web fungoval už v neděli. To ostatně na facebooku předem naznačoval i ředitel krajského úřadu Jan Louška. „Pokusíme se délku odstávky maximálně zkrátit,“ sliboval.

Původně hlasování o cenu veřejnosti běželo již od listopadu, avšak na počátku prosince krajský úřad dosud odevzdané hlasy smazal a spustil nové hlasování s počítáním od nuly, které je vázáno na zadání e-mailové adresy. Ukázalo se totiž, že když toto omezení neexistovalo, někteří hlasující to s podporou vybraných osobností zjevně přehnali.

Cena hejtmanky, jejíž tradice po vzoru některých dalších krajů začala v minulém volebním období (a loni přišla pauza kvůli koronavirovým omezením) má vedle ceny veřejnosti několik kategorií – jsou jimi ocenění dlouhodobé, záslužné a nadstandardní práce v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a výzkumu, veřejném sektoru i podnikání – ale také hrdinského činu a společenské odpovědnosti. Musí jít o osobnosti, které se na území kraje narodily, žijí zde či je s krajem spjato jejich působení, život, dílo nebo činnost. Dohromady bylo rozmanitými organizacemi i občany nominováno 36 osobností. Kdo získá ocenění v jednotlivých kategoriích, bude rozhodovat komise hodnotitelů, jež se má sejít ve středu. Její rozhodnutí však bude známé zřejmě až po svátcích: se slavnostním večerem, kde budou ocenění předána, se počítá až na počátku příštího roku.