Cílem rozhodnutí hejtmanky Petry Peckové (za STAN), proti němuž není odvolání a školy musí pokyn naplnit, je zajistit, aby v době, kdy je kvůli opatřením proti koronaviru omezeno fungování škol, byla zajištěna péče o děti, jejichž rodiče vykonávají nezastupitelné profese, A na pracovišti je jich v době platnosti současného nouzového stavu třeba víc než doma, kde by zůstali kvůli ošetřování člena rodiny v případě, že by pro děti nesehnali jiné hlídání. Obyčejně se říká, že jde především o děti zdravotníků, policistů a vojáků – hlídání zajišťované školami však pro své děti mohou využít třeba i pošťačky nebo některé úřednice.

Obdobná rozhodnutí o zajištění péče vydávala v uplynulých měsících i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nyní platí i pro dobu, kdy místo očekávaného návratu dětí do škol po vánočních prázdninách mají být prozatím otevřeny pouze první a druhé třídy – a v provozu budou rovněž mateřské školy.

Z aktuálního pokynu Peckové plyne, že určené školy mají povinnost postarat se nejen o děti do věku deseti let, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo ozbrojených sborech včetně obecních a městských strážníků. Opatření se vztahuje i na děti hygieniků, zaměstnanců Úřadu práce ČR, České správy sociálních zabezpečení, Finanční správy ČR či ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců – ale rovněž na zaměstnance České pošty. Stranou nezůstali ani pracovníci radnic větších měst fungujících jako obce s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni do krizových štábů a jejich pracovních skupin, stejně jako zaměstnanci obecních úřadů, přímo se podílející na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu. Došlo také na týmy ze škol: vedle pracovníků z těch, jež jsou určené k zajišťování péče, do tohoto okruhu konkrétně byli zařazeni ještě zaměstnanci mateřských škol, dále pracovníci – většinou tedy pracovnice – školních jídelen a také zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.