Jestliže je jejich úkolem postupně zajistit pro 1800 vojáků se 700 rozmanitými vozidly kompletní zázemí – tím se rozumí vše od přespání (v již budovaném a vybavovaném stanovém táboře v Rančířově u Jihlavy) a jídelen přes opravny až po zdravotnické zabezpečení – musí si s příslušníky podporovaných jednotek perfektně rozumět. Ne se dokázat „nějak“ domluvit, ale bez váhání pojmenovat všechny věci pravými jmény. Což znamená vyznat se – ovšemže dvojjazyčně – ve všech součástech vojenských konvojů i ubytovacích a technických prostor.

Příprava na vše, co může nastat

Školení, které se označuje jako speciální terminologický kurz, znají vojáci už z dřívějška. Tehdy však vždy měla podobu tradiční výuky. Tentokrát to bylo jiné: pohrát si s autíčky, zkouknout kus filmu…

Ano, i tak vypadala příprava vojáků se symbolem rakovnického raka na rukávech uniforem, kteří budou odpovídat za zajištění zdárného přesunu jednotek armády USA přes území České republiky. Osvojit si přitom bylo třeba spoustu slov určených nejen pro běžné situace, ale také pro případy, kdy by se stalo, že věci přestávají jít podle plánu. Obzvlášť v takových momentech na nějaké hledání ve slovnících nebývá čas.

Pomůckou se stal i film

Výuka zajišťovaná armádní složkou APRPA, Agenturou profesního rozvoje a podpory aktivit, zahrnovala vše, nač si jen bylo možné vzpomenout: nejen popis stanového tábora či organizaci konvojů nebo tankování, ale třeba i poruchu vozidla včetně nutnosti odtahu. Nebo zajištění izolace nemocných vojáků. Jeden z lektorů Jan Vosáhlo potvrzuje: „Snažili jsme se připravit podklady a nasimulovat doslova jakoukoliv situaci, která by při přejezdu konvoje mohla nastat.“

Na oficiálním webu army.cz armáda potvrdila, že ve vojenském prostředí u nás poprvé lektoři doplňovali učební texty také modely aut nebo třeba rozborem scény z filmu Černý jestřáb sestřelen, v níž kolona amerických vojáků projíždí městem v Somálsku devadesátých let. Nechyběly ani fotografie, nákresy či mapy. „Hodně jsme také využívali zkušeností z příprav vojáků pro úkoly v Mali a Lotyšsku,“ připomněl lektor Vosáhlo.

Vedoucí 3. jazykového oddělení Lenka Dědičová, jejíž tým kurz zajistil, potvrzuje: „Lektoři připravili spoustu fotek, autentických textů, nahrávek, videí z vojenských filmů a dalších materiálů.“ Upřesnila, že vycházeli z amerického manuálu k přesunům konvojů přes cizí území, avšak čerpali i z řady dalších zdrojů: učebnic, odborných článků nebo videí.