Možností je spousta. Nabízí se třeba využití k úsporám při vytápění budov, zpětné využívání vody (třeba splachovat toaletu je přece možné vodou, která už předtím prošla sprchou, že?). Nebo uplatnění technologií ke zlepšování dopravní obslužnosti, zřizování chytrých kanceláří pro starosty či budování takzvaných chytrých lamp napěchovaných elektronikou umožňující nejen svícení a přenos dat, ale třeba i mapování kvality ovzduší, monitoring hluku nebo dobíjení elektromobilů. Dokonce i v sociálních službách by elektronika mohla na dálku upozorňovat na domácnosti klientů, kteří aktuálně potřebují pomoc…

O tom všem uvažují tvůrci projektu Venkov pro život 4.0 ze Středočeského inovačního centra a další spolupracovníci, kteří své vize, jež se už v lecčem dotýkají i naší současnosti, představí na konferenci nazvané Future City Made by IoT. Ta se ve středu a ve čtvrtek uskuteční v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Pořádá ji právě jeho Centrum Města Budoucnosti – a to ve spolupráci se Středočeským krajem. Mimochodem – pod označením IoT se skrývá takzvaný internet věcí. Včetně možností, které nabídne technologie schopná připojit k tokům elektronických dat prakticky všechno, co nás napadne: nejen otopnou soustavu nebo auto, ale i rozmanité domácí spotřebiče včetně pračky, lednice či vysavače; snad to dokonce bude jednou běžné i u některých součástí oblečení. Nebo třeba u košů na odpad.

S jakými novinkami tohoto typu je možno počítat ve veřejném prostoru – v městských systémech i venkovské krajině – v příštích třiceti až padesáti letech, se má probírat právě na konferenci Future City Made by IoT. Cílem organizátorů je představit inovativní řešení pro současnost společně s vizí pro budoucí rozvoj. Architekti, urbanisté, tvůrci počítačových systémů i technologických vychytávek, které jsou tak nové, že pro ně zatím jen těžko nacházíme výstižné pojmenování, budou společně se zástupci akademické sféry i komerčního sektoru a veřejné správy debatovat o budoucnosti blízké i vzdálenější – a také diskutovat o přípravě společnosti jak na změny očekávané, tak ještě více i na ty neočekávané.

Řada z těchto otázek je technického či bezpečnostního charakteru, ale nabízejí se třeba i ty etické. Kam se posune hranice soukromí? Bude „nový svět“ dostupný i pro chudé? A v jakém postavení se ocitnou lidé, kteří s ním nebudou chtít mít nic společného – nové vychytávky prostě začnou programově odmítat tím, že chtějí žít „postaru“ tradičním způsobem? Případně lidé, pro něž se novinky ocitnou mimo dosah jejich chápání? I to jsou témata, nad nimiž je žádoucí zamýšlet se s předstihem dřív, než bude třeba nahonem hledat řešení bolavých problémů.

Výstupem z konference, kde budou představeny i navrhované projekty IoT ve Středočeském kraji, se má stát také publikace: v květnu kraj připraví inspirativní katalog IoT a smart neboli „chytrých“ řešení, z něhož by mohli čerpat podněty starostové a aktivní lidé sdružovaní v takzvaných MASkách; místních akčních skupinách. Se srozumitelným návodem za pomoci konkrétních příkladů, jak vše udělat jednoduše a efektivně – prostě: chytře.