Základní údaje jsou soustředěny na www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/lesnictvi-kurovec, přičemž tato stránka obsahuje i další odkazy. Například přesměrování na podrobnější rady a doporučení odborníků na www.nekrmbrouka.cz. Nechybí ani informace o možnosti získat finanční podporu. Prostřednictvím krajského úřadu lze získat dotace například na asanace (čili ošetření pokáceného kůrovcového dříví, které nestačí jen z lesa odvézt; tím by se kůrovec mohl jen dále rozšiřovat), na zalesňování, budování oplocenek a podobně.

V boji s lýkožroutem se tak k zasvěceným informacím mohou snadno dostat i lidé, kteří les získali třeba dědictvím a jejich představy o tom, jak v něm hospodařit, jsou poměrně mlhavé. Nemusejí tedy spoléhat jen na to, co povídá soused o tom, že slyšel, jak Franta o „broukovi“ vykládal v hospodě. A snažit se zasáhnout ještě dřív, než bude nutno ve velkém řešit otázku, co s kalamitním dřevem.

Ilustrační foto
Veřejná doprava v kraji denně převáží 312 tisíc cestujících

Informační materiály týkající se kůrovcové kalamity přitom nejsou samoúčelné. V souvislosti s řáděním lýkožrouta totiž majitelům nezbývá, aby se o své lesy začali více starat a zajišťovat daleko rozsáhlejší péči, než byli mnozí zvyklí dosud. Okřídlené slova „roste jako dříví v lese“, čímž je míněno bez velké starostlivosti, za nynější situace přestávají platit.

Potvrzuje to i náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). „Vyzýváme vlastníky a další lesnicky zainteresované subjekty, aby v důsledku zvýšeného výskytu lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého podpořili snahu zachovat lesy nejen ve Středočeském kraji – a k tomuto problému přistoupili s péčí řádných hospodářů,“ připomněl Petera, že bojovat je třeba hned se třemi druhy kůrovců.

I když jsou nepřátelé rozdílní, metody, jek se s nimi vypořádat, zůstávají stejné. Základem je být v kontaktu s odborným lesním hospodářem, který v dané lokalitě působí. Spojení lze případně získat na radnici blízkého většího města – konkrétně u místně příslušného orgánu státní správy lesů takzvané obce s rozšířenou působností. Laiky možná překvapí, že tímto „hajným“ je leckde žena.

Jednat rychle a účinně

Základní doporučení krajského úřadu zní: zajímat se o svůj les celoročně – a při odhalení stromů napadených škůdci zajistit včasné vytěžení takového dřeva a jeho bezodkladnou asanaci (ošetření vedoucí k úhynu larev, čehož lze docílit třeba chemickým postřikem, ale i oloupáním kůry). Na rozdíl od dosavadních zvyklostí je třeba vyhledávat právě čerstvě napadené živé stromy a nikoli se soustředit na souše; ty jsou již mrtvé, a tak riziko z hlediska šíření kůrovce nepředstavují. Při asanaci však nelze zapomínat ani na polomy a vývraty, pokud jsou čerstvé (a mají tedy ještě zelené jehličí). Ty kůrovce přitahují jako magnet – a mohou se stát jeho líhní.

Fotky, jak fandí s dětmi doma, ale i v Bratislavě, poslali Deníku Kulhánkovi.
Fandíte českým hokejistům? Pošlete nám fotku!
Ilustrační foto.
Jízdné zdarma zatím přišlo na bezmála čtyři miliony