Tamní zastupitelé v pondělí schválili, že pro tento účel vyčlení v rozpočtu města na rok 2020 milion korun. Místní tak dostávají příležitost sami navrhnout projekty, které by si ve svém okolí přáli, a následně hlasováním rozhodovat o tom, které z nich se uskuteční.

Z podmínek schválených zastupiteli plyne, že musí jít o veřejně prospěšné záměry realizované na pozemcích města – a schválená milionová částka musí vystačit minimálně na dva. Maximální náklady jsou totiž omezeny částkou 500 tisíc korun. Jinak záleží opravdu jen na tom, jak místní vyhodnotí, co jim nejvíc chybí; co je za připravené peníze nejvýhodnější postavit či jak je utratit jinak. Zkušenosti z jiných obcí ukazují, že se lidé rozhodli třeba pro vybudování dětského hřiště, úpravu zeleně, pořízení interaktivních laviček – ale zvolili i uspořádání akcí pro veřejnost.

Se svými návrhy, které následně budou obhajovat, přitom mohou přicházet i velmi mladí lidé: předkladatelem může být každý občan trvale žijící v Jílovém starší 15 let. Termín je do konce roku; na hlasování pak má dojít v březnu.

Participativní rozpočet nově spouští také Středočeský kraj, jehož zastupitelé odsouhlasili k rozdělení touto formou 50 milionů korun. Na krajské úrovni je však systém podávání návrhů i následného hlasování jiný než v jednotlivých obcích a městech – území je rozděleno podle teritorií takzvaných obcí s rozšířenou působností a kvůli spravedlivému přístupu k hlasování se ještě uplatní členění do skupin podle velikosti jednotlivých sídel. I v tomto případě platí, že navrhovat lze projekty, jejichž uskutečnění bude spjaté s majetkem kraje či obcí a měst.

Středočeské opozici se tento model příliš nezamlouvá – trvá na tom, že nejde přímo o participativní rozpočet pomáhající zapojování občanů do veřejných záležitostí, ale spíš by se dalo hovořit o dalším z krajských fondů rozdělujících peníze na záměry předkládané z regionů. Kde se poučit, jak to dělají jiní, není – střední Čechy jsou prvním regionem, který participativní rozpočet spouští na krajské úrovni.