Vyplývá to z pondělních informací náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD), podle jehož slov může kraj díky uzavřenému memorandu o spolupráci využít odborných znalostí a výzkumných kapacit univerzity. „Pořízení této koncepce bychom chtěli financovat prostřednictvím individuální dotace v celkové hodnotě 11 795 000 korun,“ konstatoval Petera – přičemž připomněl, že konečné rozhodnutí bude právě na členech zastupitelstva.

Málo srážek a nadprůměrné teploty – to je problém, který se v posledních letech opakuje; někdy s naléhavostí vysokou, jindy pak vysloveně extrémní. Loni dokonce v kraji nastal stav hydrologického sucha – a nikoli poprvé. Co s tím? Právě koncepce udržitelného hospodaření s vodou by jako odborně zpracovaný strategický dokument mohla nabídnout řadu odpovědí. Včetně nápovědy, jak na problémy se suchem reagovat třeba při přípravě územních plánů. Posouzení takových veličin, jakými jsou hydrologická zranitelnost krajiny, její retenční schopnost či porovnání průměrných měsíčních odchylek zásob vody v půdě s dlouhodobým normálem, by mělo přinést návod, jak problémy řešit – a nikoli přidělávat další.

Ilustrační foto.
Chybí pěstouni. Změnit to může i Týden pěstounství

Zásadní význam by tyhle informace měly mít při plánování budoucího rozvoje. „Závěry a doporučení odborníků, zejména vyhodnocení rizikovosti rozvojových ploch vymezených v platných územních plánech, bychom chtěli následně promítnout do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,“ vysvětlil Petera.

Rozhodovat o odvoláních proti odsuzujícímu verdiktu Krajského soudu v Praze v případě údajných korupčních manipulací se zakázkami Středočeského kraje, spojovaných především se jménem někdejšího hejtmana Davida Ratha, začal v pondělí Vrchní soud v Praze.
Odvolání v Rathově kauze: pokud někdo onemocní, hrozí mu pokuta

Trhy. Ilustrační foto.
Prodejcům vlastních výrobků rozdali hygienici sankce