Původně krajští radní navrhovali, aby byl dar poslán organizaci Člověk v tísni, což podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) vycházelo z konzultace se zástupci ministerstev vnitra, zahraničních věcí i obrany. Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) nicméně upozornil, že se situace vyvinula, když velvyslanectví Ukrajiny zveřejnilo číslo účtu, kam je možné posílat příspěvky. „S těmito penězi může nakládat Ukrajina a nakoupit si, co opravdu potřebuje,“ konstatoval. Připomněl současně, že poté, co se zvedla obrovská vlna solidarity, má Člověk v tísni na účtu stovky milionů; další peníze přicházejí. Na to zastupitelé kývli; rozhodli o zaslání středočeského daru na konto zveřejněné ambasádou.

Sbohem všem vztahům s Ruskem

Jednomyslně krajští zastupitelé rozhodli o vypovězení partnerství se všemi regiony v Ruské federaci, byť z poslední doby nejsou informace o jakékoli aktivní spolupráci. Zastupitelé tak ukončili platnost smluv s Moskevskou oblastí z roku 2005 a s Astrachaňskou oblastí z roku 2012 (kde sice byla původně stanovena pětiletá platnost, avšak s následným automatickým prodlužováním vždy o rok, pokud nejde k vypovězení).

Pro jistotu odmítli i memorandum o spolupráci s Moskevskou oblastí v oblastech obchodní, ekonomické i vědeckotechnické, které se v roce 2010 sice chystalo, avšak zřejmě ani nebylo podepsáno. Alespoň se takový dokument na krajském úřadu nenašel, stejně jako usnesení středočeských zastupitelů, které by zmocňovalo vedení kraje k jeho podepsání. Existovalo ale souhlasné stanovisko krajských radních, a tak zastupitelé raději rozhodli i o vypovězení tohoto memoranda, ačkoli zřejmě vůbec nebylo podepsáno.

Někde se čeká nápor ve školách

Na podporu uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny a lidem, kteří jim pomáhají, kraj společně s profesionálními hasiči zřídil informační linku s telefonním číslem 950 870 420, s jejíž pomocí a prostřednictvím e-mailové adresy pomocukrajine@kr-s.cz shromažďuje nabídky občanů, kteří mohou nabídnout ubytování. Od úterní deváté hodiny má také v prostorách Městské knihovny v Praze fungovat koordinační centrum pomoci Ukrajině provozované společně Středočeským krajem a hlavním městem. Sloužit má jako informační středisko i místo prvního kontaktu pro uprchlíky z Ukrajiny.

„Ve chvíli, kdy bude třeba, jsme připraveni zřídit i detašovaná pracoviště v kraji,“ uvedla hejtmanka. Připomněla, že pokud by jedno kontaktní centrum náporu nestačilo možnému náporu, bude stejně postupovat i Praha: ta by zřizovala další pracoviště v jednotlivých městských částech. Podle slov Peckové se také připravuje krajský sklad humanitární pomoci, který bude v Benešově. Ještě ale není jasné, co se v něm bude skladovat – zda by mělo jít o přebytky z materiálních sbírek pořádaných obcemi, věci z jiných zdrojů či dodávky od státu. „Chceme získat i sklady v jiných městech, plánuje Pecková.

Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) se netají s nadějí, že snad nebude třeba, aby se nyní přicházející uprchlíci z Ukrajiny museli integrovat do české společnosti. „Přeji si, aby se brzy vrátili domů,“ řekl s tím, že je důležité, aby se mohli co nejdříve pustit do obnovy svých domovů. Podle hejtmančiných slov je nicméně třeba počítat s přípravou některých středočeských regionů na dočasný příchod většího počtu lidí. Třeba na Mladoboleslavsku je nyní zaměstnáno zhruba deset tisíc Ukrajinců – a lze předpokládat, že členové jejich rodin zamíří za nimi. To bude nejspíš představovat nápor nejen na ubytovací kapacity, ale třeba i na školy.

Irena Bartoňová Pálková (ANO) také vystoupila s požadavkem, aby kraj v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků a jejich zaměstnáváním „pohlídal“ spolupráci s podnikateli. Aby prý nedocházelo k nepravostem, doporučuje podporovat jejich přímé zaměstnávání; nikoli prostřednictvím agentur. V té souvislosti nabízí své zkušenosti z působení vedení Hospodářské komory ČR i kontakty. Podle hejtmančiných slov se však připravuje řada opatření – včetně možnosti získat pracovní vízum – na vládní úrovni.