Nyní Hugo Roldán z centrály státního podniku Povodí Vltavy informoval, že po škodlivinách zůstávají ve vodě už jen sotva zjistitelné stopy. „Aktuálně je koncentrace znečištění na dolní Vltavě již na hranici stanovitelnosti analytickými metodami,“ konstatoval Roldán.

Ke znečištění vody došlo v noci na 8. října na území Plzeňského kraje. Impregnační látka uniklá z výrobního areálu v Klatovech-Lubech se dostala nejprve do Drnového potoka, následně do řeky Úhlavy, pak do toku Berounky a do Vltavy. Vodohospodáři reagovali odpouštěním vodních nádrží, aby chemikálii naředili; jiný způsob, jak se s havárií vypořádat neexistoval.

Současně to urychlilo postup znečištění po toku. Zřejmě i díky tomu se nepotvrdily obavy z masivnějšího úhynu ryb – a dokonce laboratorní testy prokázaly, že ryby ulovené v tocích jsou zcela nezávadné: lze je bez obav konzumovat. „Jedině díky existenci vodních nádrží v území povodí Vltavy bylo možné jejich zásobu vody využít k naředění znečišťující látky v potřebné míře a zabránit tak nedozírným ekologickým škodám,“ potvrzuje ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), že nic jiného se dělat nedalo.

„Od chvíle, kdy vodohospodáři začali nadlepšovat průtok na Úhlavě z nádrže Nýrsko, následně pak z Hracholusk a na dolním toku Vltavy i z Vltavské kaskády, uvolnili ve prospěch eliminace této havárie téměř 20 milionů metrů krychlových vody,“ připomněl, že ředění bylo skutečně důkladné.

„Pokud se týká množství vody, kterým byly nadlepšeny průtoky na naředění kontaminantu, je to, jako kdyby byla vypuštěna téměř celá vodárenská nádrž Nýrsko – nebo vodní nádrž Hněvkovice či polovina vodní nádrže Hracholusky,“ nabídl názorné příklady generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Nyní už to není třeba. Aktuální průtok na Berounce je na přirozeném – nízkém – stavu a odpovídá přibližně 30 až 40 procentům dlouhodobého normálu pro měsíc říjen, uvedl Roldán.

Ředitel Kubala dále upřesnil, že odběratelé povrchové vody byli o vývoji situace pravidelně informováni, aby se včas pozastavily odběry po dobu, než daním místem projde kontaminace. „O havárii byla prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe informována i Spolková republika Německo, včetně využití havarijního poplachového modelu ALAMO,“ doplnil Roldán.

Aktuální výsledky měření jsou nicméně tak příznivé, že prakticky už není co měřit: koncentrace znečišťující látky se již dostala na hranici stanovitelnosti dostupnými analytickými metodami. Odběr vzorků vody v režimu havarijního monitoringu tak byl v profilu Vltava-Zelčín (u Hořína na Mělnicku) ukončen v neděli 27. října.