Nominování na ocenění byli sice už loni, avšak ceremoniál spojený s jeho předáním musel být odložen kvůli koronavirové pandemii. Medaile oceňující dlouhodobé působení v oblasti školství, výchovy, uměleckého vzdělávání a práci s mládeží či vynikající pedagogickou činnost ministr Robert Plaga (za ANO) v srpnu ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR předal 57 laureátům a laureátkám z celé republiky.

Aktivní školní i mimoškolní činnost

Krajský úřad připomíná trojici ředitelů krajských škol. Jiří Kuhn z Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce se jako člen rady Asociace ředitelů gymnázií aktivně podílí na tvorbě koncepčních materiálů pro rozvoj školství – a jako sportovec má zásluhy v oblasti podpory sportu v rámci školy i na úrovni kraje.

Vratislav Dlohoš ze Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště v Křivoklátu-Pískách zmodernizoval vybavení škol, kde působil, a v tehdejším Západočeském kraji byl také jedním z prvních lektorů takzvané švédské metody odvětvování. Aktivně organizoval soutěže žáků v práci s motorovou pilou; podílí se i na vzniku mnoha učebních dokumentů.

Ze setkání představitelů středočeských měst a obcí s vedením krajského úřadu v hotelu Clarion v pražských Vysočanech.
Proměna krajského školství: slučování škol v rámci okresů a předání ZUŠek obcím

Kamil Bříza z poděbradského Gymnázia Jiřího z Poděbrad se nejen zasloužil o rozvoj této školy, v jejímž čele stojí od roku 1994 (a ta se pod jeho vedením stala vyhledávaným gymnáziem s výbornými výsledky absolventů), ale také je rámci školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy autorem řady studijních textů.

Práci oceněných vyzdvihuje i krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) s tím, že jejich úsilí mnohonásobně přesahuje běžné povinnosti. „Je zřejmé, že vzdělávání dětí a mládeže berou jako skutečné poslání. K tomu sdílejí své profesní zkušenosti, organizují různé akce a celkově se snaží o to, aby studenti i jejich rodiče byli spokojení a aby ve škole byla příjemná a tvůrčí atmosféra,“ chválí Vácha.

Medaile ke korunce Zlatého Ámose

Z údajů ministerstva školství plyne, že medaile oceňující dlouholetou práci, jež představují nejvyšší resortní vyznamenání, převzali i další Středočeši.

Patří k nim i Jiří Luka ze Základní školy VIA Beroun, který na prvním stupni učí už 26 let a v roce 2004 získal korunku jako symbol ocenění Zlatý Ámos. Od počátku svého působení se zaměřoval na hodnotovou výchovu, k čemuž využíval projektovou výuku a proaktivní styly vyučování – a dnes je i lektorem hodnotového vzdělávání. Působí také jako kouč pedagogických pracovníků a české školství reprezentuje na mezinárodních konferencích.

Danuše Nábělková Peturová ze Základní školy a Mateřské školy Kladno-Velvarská, jež v uplynulých čtyřiceti letech působila nejen v základním školství, ale také na vysoké škole, pěstuje ve svých svěřencích lásku k mateřskému jazyku, zodpovědně je připravuje na další studium, soutěže a olympiády. Mezi žáky se těší úctě a respektu.

Ilustrační foto
Středoškoláků studuje ve středních Čechách podstatně méně než v Praze

Zdeňka Miksová, již nyní děti znají z poděbradského Domu dětí a mládeže Symfonie, obdržela ocenění za to, že pedagogem je nejen profesí, ale hlavně srdcem. Své nadšení pro přírodu předávala žákům v biologii, zeměpisu a vlastivědě; od roku 1995 vedla kroužek ochránců přírody, v jehož rámci školní učivo doplňovala a propojovala teorii s praxí. Stále je také aktivní hodnotitelkou zeměpisných olympiád v regionu.

Na ministerskou medaili za významnou pedagogickou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání může kandidáty navrhnout vlastně kdokoli: zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medailí pak rozhoduje ministr školství.