Slavnost uspořádali členové Mysliveckého spolku Jedlina Krásná Hora a krásnohorské honební společenstvo v čele se starostou Václavem Hubínkem. „Zvon je zasvěcen svatému Hubertovi, patronu myslivců a lesníků. Je laděn v tónině dis2, váží 160 kilogramů a ulil jej Josef Tkadlec z Halenkova," řekl Miroslav Liška, předseda mysliveckého spolku Jedlina.

Nový zvon bude společně s dalšími dvěma zvony, které mohly přibližně čtyři stovky návštěvníků mše v neděli rovněž spatřit, uložen do věže kostela. „Museli jsme nechat opravit stávající zvonové stolice a zhotovit nové technické vybavení. Předpokládám, že všechny tři zvony do věže krásnohorského kostela umístíme do pouti, kdy by měly poprvé zaznít," vysvětil správce krásnohorské farnosti P. Zbigniew Grzyb.

Krásnohorské zlato

Slavnostní událost v Krásné Hoře podtrhli trubači ze Zábřehu, kteří pod vedením Jany Adámkové hráli před vchodem do kostela lovecké skladby a fanfáry. Kardinála Dominika Duku vítali místní myslivci a hasiči v uniformách. Významného hosta pozdravil i starosta města Jiří Urban, který připomněl, že z krásnohorského zlata byla vyrobena Svatováclavská koruna, nejznámější a největší součást českých korunovačních klenotů.

V době bohoslužby zazněla Missa in Honorem Sancti Huberti od Františka Macka, kterou zahráli a zazpívali členové smíšeného pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště vedeného sbormistrem Filipem Mackem. V promluvě kardinál Dominik Duka hovořil o nebezpečí bezohlednosti a sebestřednosti. A také o významu zvonu, který lidi v těžkých dobách varoval a spojoval.

Zapomínání na Boha

„Lidé v dnešní době zapomínají nejen na Boha, ale především na lásku k bližním. Zvony slouží ke svolávání na mši, pro odzvánění času i při mimořádných událostech. Při svatbách, úmrtích i jako poplachový signál - například při požáru, povodních či při vpádu cizích vojsk," zmínil kardinál Duka, který zároveň krásnohorským myslivcům a dalším občanům poděkoval za pozvání a popřál jim hodně štěstí a zdraví k jejich činnosti.

Po bohoslužbě následoval slavnostní oběd, který se konal ve velkém sále Zemědělského družstva Krásná Hora. Odpoledne se do kostela svatého Mikuláše vrátili členové smíšeného pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště a soubor Trubači Záhřeb, kteří na společném koncertě zahráli několik skladeb našich i světových autorů.

Čtěte také: Kardinál Dominik Duka požehnal v Lánech 'obojživelníku'

Jiří Kubík