close Leták, který nechal magistrát do všech základních škol ve městě. info Zdroj: archiv města zoom_in Leták, který nechal magistrát do všech základních škol ve městě. Mluvčí magistrátu Šárka Charousková konstatovala, že nutrie jsou ve městě přemnožené. „Řešíme aktuálně problém s nutriemi, které se usadily u říčky Klenice jak na Štěpánce, tak poblíž lávky na louce ve Vančurově ulici. Nutrie je nepůvodní invazivní zvíře, které do české přírody vůbec nepatří a je pro okolí nebezpečné. Bohužel, navzdory informačním cedulím o této hrozbě, se stále najde dost lidí, kteří nutrie chodí krmit,“ uvedla mluvčí magistrátu. Proto podle jejích slov vznikl leták určený školním dětem a distribuovaný do všech zdejších základních škol. „Jde o další preventivním krok a osvětu v této problematice,“ doplnila Charousková.

Kromě toho vedení města hledá způsob, jak se nutrií zbavit v rámci platných zákonů a vyhlášek. Podle jedné z nich je lov těchto zvířat v katastru města zakázaný. „Hledáme proto inspiraci také u dalších měst, která tento problém řeší delší dobu,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí magistrátu.

Podrývají břehy

Nutrie říční je v našich podmínkách invazivní druh, který zde nemá své přirozené nepřátele, a proto se dokáže nekontrolovatelně rozmnožovat. Postupně vytlačuje původní živočichy v lokalitě a zásadním způsobem mění tvář krajiny. Nutrie jsou schopné spást vegetaci kolem břehů a jejich až desítky metrů hluboké nory mohou způsobit sesuv půdy, nebo dokonce pád stromů. Budováním chodeb v březích přispívá k jejich nestabilitě, což společně s vypásáním pobřežní vegetace může vést ke zvýšené břehové erozi.

Mohou být přímo nebezpečné i pro člověka – často přenáší různé nakažlivé nemoci, např. leptospirózu, salmonelózu, krysí žloutenku nebo třeba některé druhy parazitů. Nebojí se napadnout ani domácí zvířata nebo děti, kterým svými dlouhými a ostrými zuby mohou způsobit vážná zranění.