Ve středních Čechách policisté během letních měsíců připravili na vodních plochách celkem 24 akcí zaměřených jak na kontrolu plavidel, tak osob, jež je řídily. „Policisté z poříčních oddělení Labe a Slapy zkontrolovali celkem 272 plavidel, přičemž u 53 zjistili závadu. Dále kontrolou prošlo 70 přístavišť a bezmála 30 půjčoven lodí,“ shrnula Čermáková policejní pohled na sezonu.

Ze zmiňovaných 53 odhalených přestupků (z nichž s ignorováním plavebního značení nebo signálů souviselo 41 případů), byla drtivá většina vyřešena na místě. V takzvaném příkazním řízení padlo za nedodržení pravidel stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě 52 pokut v celkové výši 29 800 Kč – sankce se tedy zpravidla nepohybovaly v řádu tisíců, ale šlo o stokoruny. K projednání ve správním řízení policisté postoupili pouze jediný případ.

Kontroly se však netýkají jen „kapitánů“; policisté se zaměřují také na rybáře a jejich respekt vůči zákonným ustanovením. „Policejní kontrolou prošlo celkem 114 rybářů. Během bezpečnostního opatření Voda 2019 se policistům podařilo vypátrat jedno odcizené plavidlo – a nalezli jedno plavidlo volně plující,“ připomněla Čermáková, že hlídce neunikla ani utržená loď.

Zdůraznila současně, že letní bezpečnostní opatření nezahrnovalo jen kontroly. Došlo i na preventivní projekt Bezpečně na vodě s velkou akcí uspořádanou u hojně navštěvovaných Proboštských jezer nedaleko Staré Boleslavi na Praze-východ. Poučení o správném chování na vodě i u vody se tam zaměřilo také na lidi, kteří se na pláž přišli „pouze“ vykoupat.