Vyskytly se však i případy, kdy zájemci o vakcinaci tuto značku odmítali s odkazem na informace médií, že v některých evropských zemích se tenhle preparát k očkování seniorů nepoužívá. Krajský koordinátor očkování Martin Polák nicméně uvedl, že Evropská léková agentura žádné věkové omezení nestanoví – a tím se také u nás řídí její aplikace. Ostatně třeba ve Zlínském kraji se od úterka rozjíždí očkování seniorů nad 80 let už i v ordinacích praktických lékařů, a to právě touto vakcínou, která na rozdíl od dalších používaných produktů nevyžaduje náročné podmínky pro skladování.

Po značce se lidé ptají

Stává se ale, že středočeští zájemci o očkování, kteří uspěli jako čekatelé zapsaní v centrálním registračním systému, mají snahu před cestou do očkovacího centra zjišťovat, jakou konkrétní látku by měli dostat. Volají jak do očkovacích center, tak na krajem zřízenou informační linku. V pondělí to potvrdil krajský web věnovaný očkování, který funguje na adrese ockovani.kr-stredocesky.cz. Informuje mimo jiné o nejčastějších dotazech právě z infolinky – a v pondělí došlo na řešení, zda má občan právo na informaci, jakou vakcínou bude očkován. „Právo na informaci, jaká vakcína vám bude poskytnuta, máte; prozatím však není umožněno vybrat si očkovací látku, která vám bude aplikována,“ zní odpověď. S tím, že o druhu vakcíny je každý informován na očkovacím místě před samotnou aplikací.

Možnost zkusit to znovu

Z pohledu České republiky jsou všechny schválené a dostupné očkovací látky stejně účinné. A jaký je další postup, pokud zájemci o očkování konkrétní značka nevyhovuje? Jestliže zájemce o očkování první dávkou odmítne aktuálně nabízenou vakcínu, jeho rezervace propadá – a musí se opět zarezervovat na jiný termín. Nikdo však nezaručí, že až na něj v budoucnu opět přijde řada, bude k mání právě ta očkovací látka, kterou si přeje. „Tyto skutečnosti jsou platné plošně v celé České republice a není možné je personálem očkovacího místa jakkoliv ovlivňovat či měnit,“ zdůrazňuje Jana Pancířová z krajského úřadu k možnosti volby očkovací látky. Přesněji: k její nemožnosti.

V případě druhé dávky pak platí, že se použije stejná vakcína jako při aplikaci první dávky. Zatím jiný postup neexistuje, jakkoli ze světa přicházejí zprávy, že vědci uvažují i o možnostech kombinace různých značek.