Společnost ČEZ podle její mluvčí Soni Holingerové ráno evidovala, že bez napětí zůstaly přípojky 28 tisíc odběratelů; po poledni se počet takových míst podařilo snížit na dvacet tisíc. Opravy poruch a úsilí o obnovení dodávek však komplikoval fakt, že na mnoha místech nadále sněžilo.

Nejen v takovýchto kalamitních případech, ale při výpadcích proudu obecně, může být odběratelům elektřiny užitečný nový jednoduchý web dostupný jak z počítačů, tak i z tabletů a mobilů, který na internetové adrese www.bezstavy.cz spustila ČEZ Distribuce. Právě jeho prostřednictvím mohou občané snadno poruchy nahlašovat – či se přesvědčit, zda již energetici o výpadku vědí a pracují na nápravě. K dispozici by měl být i předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny, pokud již je taková informace známa. V konkrétním případě z Benešovska Deník nalezl sdělení „na vaší adrese evidujeme poruchu a v současné době zjišťujeme její příčinu“. Netrvalo však dlouho – a web mohl hlásit mnohem příznivější informaci: „aktuálně nevidujeme výpadek elektřiny“. S tím, že pokud by skutečnost byla jiná, lze jednoduchým kliknutím na tlačítko Pokračovat poruchu nahlásit.

Ilustrační foto
Dorazilo ohlášené sněžení. Příroda mnohde vítězila nad technikou

Dosud mohli odběratelé elektřiny na území zásobovaném ČEZ využívat jen bezplatnou poruchovou linka na telefonním čísle 800 850 860. Ta se však v případě kalamit (ať při vichřici, nebo v době mimořádné sněhové nadílky) rychle zahlcuje; odbavit všechny hovory ihned operátoři prostě nemohou. Pomoci zlepšit přístup lidí k aktuálním informacím má právě nová webová stránka.

„V dnešní době považují naši zákazníci nepřetržitou dodávku elektřiny za samozřejmost; v případech výpadku pak ale o to více a naléhavěji požadují relevantní informace,“ připomněl generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce Martin Zmelík. Odpovědí je právě web Bez šťávy. Podle Zmelíkových slov ho firma po několikaměsíčních přípravách také důkladně otestovala, aby měla jistotu, že bude fungovat podle představ a splní svůj účel.

Ovládání zlepšuje třeba našeptávač usnadňující psaní adresy – a k jejímu zadání lze využít i signál GPS. Systém přitom disponuje nejaktuálnějšími informacemi jako o plánovaných odstávkách, tak o předem neočekávaných poruchách. Pokud se ukáže, že daná lokalita nespadá do zásobovacího území ČEZ Distribuce, web alespoň nabídne kontakt na poruchovou linku té správné firmy – Pražské energetiky nebo E.ON.

Starostové či další zástupci radnic pak v době zvýšené poruchovosti či kalamit mohou od energetiků získávat aktuální informace také prostřednictvím krizového informačního systému KISMO. Možnost zaregistrovat se pro odběr informací nabídla ČEZ Distribuce představitelům obcí a měst už před rokem.

V Kladně kvůli přívalu sněhu vyhlásil primátor města Dan Jiránek kalamitní stav.
Kladno trápí přívaly sněhu. Primátor vyhlásil kalamitní stav